№ 2 (2012)

Зміст

Титульний лист PDF
 

Історія педагогічної думки

Психотехніка – втрачений напрям радянської педагогічної науки і практики PDF
Ольга Сухомлинська
Етнографія дитинства як предмет наукової рефлексії 20-х років PDF
Наталія Побірченко
Зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками про людину (20-ті рр. ХХ століття) PDF
Анна Троцко, Людмила Штефан
Рятування у катастрофі: педагогічна діяльність київських філософів-академістів у 1920-х роках PDF
Світлана Кузьміна
Вплив педології на становлення гендерного підходу до освіти й виховання школярів в Україні (20-ті рр. ХХ ст.) PDF
Оксана Петренко
Дослідження персоналій Західної України 1920-х років та їх внесок у розвиток української педагогіки PDF
Тетяна Завгородня, Інна Стражнікова
Реформаторський рух в педагогіці Німеччини кінця ХІХ – початку ХХ століття PDF
Тетяна Кочубей, Ольга Штик

Історія педагогіки в особах

Софія Русова: сторінки життя і творчості у контексті сьогодення PDF
Володимир Кузь
Педагогическое мировоззрение А. И. Герцена: к 200-летию со дня рождения PDF
Михаил Богуславский
Василь Харцієв: підготовка педагогічних кадрів PDF
Надія Калініченко
Про деякі проблеми освіти в Україні в період 1920-х рр. в оцінці Г. Г. Ващенка (1878–1967) PDF
Іван Зайченко
Проблеми сім’ї і сімейного виховання в працях політичного діяча раннього радянського періоду (1917–1941) О. Колонтай (1872–1952) PDF
Валентина Федяєва
Видатні постаті української лінгводидактики початкової школи 1920-х років PDF
Інна Шоробура, Аліна Качур
Науково-педагогічна спадщина С. Х. Чавдарова (до 120-річчя від дня народження) PDF
Людмила Бондар
Науково-педагогічна творчість професора Юрія Дмитровича Шуйського (до 70-ти річчя від дня народження) PDF
Сергій Половка, Олександр Осадчий

Педагогічне краєзнавство

Внесок Одеського лікарсько-педагогічного кабінету в реалізацію диференційованого підходу до організації дитинства в Україні у 20-ті рр. ХХ ст. PDF
Наталія Дічек
Виховання малих дітей та догляд за ними у східних слов’ян VІ–ХІІІ століть PDF
Ольга Радул
Морально-етичне виховання єврейських дітей на Волині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. PDF
Алла Мелещенко
Розвиток загальної освіти Черкаського повіту Київської губернії (ХІХ – поч. ХХ століття) PDF
Світлана Роєнко

Історія освіти

Роль інститутів народної освіти у професіоналізації педагогічної освіти в Україні (початок 1920-х рр.) PDF
Ольга Місечко
Часопис «Просвещение Донбасса (Радянська школа)» як дзеркало проблем освіти 20-х років ХХ століття PDF
Олена Адаменко
Становлення та розвиток професійної підготовки наукових працівників та викладачів вузів України (перша половина 1920-х рр.) PDF
Ірина Регейло
Діяльність народного комісаріату освіти України з реалізації завдань естетичної підготовки та естетичного виховання майбутніх учителів PDF
Сергій Мельничук, Анатолій Рацул
Становлення предметів загальної середньої освіти у 30-х роках XX ст. PDF
Лідія Пироженко
Специфіка системи комплексного навчання в початкових школах України у 20-ті рр. ХХ ст. PDF
Світлана Бричок
Тенденції розвитку початкової освіти в УСРР у 1920-х роках PDF
Тетяна Гавриленко

Маловідомі джерела

Андроник Степович. К вопросу о положении частной средней школы PDF
Андрій Литвин

Інформація

Анотації PDF
 
Наші автори PDF
 
До відома індивідуальних передплатників PDF