DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2012.15387

Науково-педагогічна творчість професора Юрія Дмитровича Шуйського (до 70-ти річчя від дня народження)

Сергій Половка, Олександр Осадчий

Анотація


У статті висвітлено основні віхи життя та наукової творчість професора ОНУ імені І. І. Мечникова Ю. Д. Шуйського. Акцентується увага читача на наукових напрацюваннях у галузі географії, педагогічної освіти та громадської діяльності на теренах УРСР (України).

Ключові слова: Ю. Д. Шуйський; науково-педагогічна творчість; географія.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

«До 60-річчя Ю. Д. Шуйського» / [авт. тек-сту колектив ОНУ ім. І. І. Мечникова] // Український географічний журнал. – 2002. – № 1. – С. 85.

Вчені ВУЗів Одеси / упорядник Л. М. Бур’ян. – Одесса : РВВ Наук. бібліоте-ки ім. М. Горького, 2001 (Природничі науки 1946–1996). Ч. 1 – Геологи. Географи. – С. 286–290.

Одесский университет / И. П. Зелинский, Л. А. Ануфриев, М. Е. Раковский и др. – Киев : Лыбидь, 1991. – С. 117–118.

Професори Одеського (Новоросійського) університету : бібліографічний словник. Т. 4 (Р-Я) / відп. ред. В. А. Сминтина. – Одесса : Астропринт, 2000. – С. 389–392.