Історико-педагогічний альманах

Історико-педагогічний альманах – передплатний часопис, присвячений історико-педагогічній проблематиці. Заснований у 2004 році.

Засновники: Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Всеукраїнська асоціація істориків педагогіки. Зареєстровано 18.08.2004 р. Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, реєстраційне свідоцтво КВ № 9073.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 р. № 261 журнал внесено доПереліку фахових видань України (до цього моменту журнал було внесено до переліку ВАК України постановою Президії ВАК України № 1 від 2010 р.).

Основна цільова аудиторія збірника: провідні вчені, професори, доктори та кандидати наук, доценти, докторанти, аспіранти, наукові співробітники.

Журнал має загальнодержавну та зарубіжну сферу розповсюдження.

Мови видання: українська, російська та англійська.

Програмні цілі або тематична спрямованість: інформування суспільства про розвиток освіти в її історичній ретроспективі та про регіональну і місцеву специфіку освітніх закладів.

Періодичність: двічі на рік.

“Історико-педагогічний альманах” індексується у таких базах даних:

  • Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського;
  • Google Scholar;
  • Index Copernicus.


ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Сухомлинська О. В. – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:

Коляда Н. М. – доктор педагогічних наук, професор, Уманський державний педагогічний університету імені Павла Тичини.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Березівська Л. Д. – доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогіки НАПН України;

Завгородня Т. К. – доктор педагогічних наук, професор, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

Золотухіна С. Т. – доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди;

Федяєва В. Л. – доктор педагогічних наук, професор, Херсонський державний університет;

Дічек Н. П. – доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогіки НАПН України;

Кочубей Т. Д. – доктор педагогічних наук, професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Коберник О. М. – доктор педагогічних наук, професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Богуславський М. В. – доктор педагогічних наук, професор, Інститут теорії й історії педагогіки РАО;

Syao Su – доктор педагогічних наук, професор, Беїнський звичайний університет;

Рундак В. Г. – доктор педагогічних наук, професор, Оренбурзький державний педагогічний університет.

Левченко Н. В. (відповідальний секретар) – кандидат педагогічних наук, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини