ФЕНОМЕН РЕЛІГІЙНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ РЕФОРМАТОРСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ (НА ПРИКЛАДІ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ ПОЧАТКУ ХХ СТ.)

Автор(и)

  • Олексій Караманов Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач Науково-навчальної лабораторії музейної педагогіки (м. Львів). http://orcid.org/0000-0002-0067-0747

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4833.1.2020.217304

Ключові слова:

реформаторська педагогіка, релігійне виховання, релігійна педагогіка, віра, характер, моральні цінності особистості, Східна Галичина, початок ХХ ст.

Анотація

Стаття аналізує особливості вияву реформаторських освітніх ідей у педагогічній думці Східної Галичини початку ХХ ст. у системі релігійного виховання, що виступало потужним засобом вироблення моральних цінностей особистості, вагомим чинником її суспільної поведінки. На основі вивчення поглядів українських і польських освітян, релігійних діячів відзначається широка інтерпретація релігійної тематики в регіоні: від виховання характеру, формування релігійного світогляду та цінностей – до необхідності зміни консервативних понять віри, пробудження інтенсивного релігійного життя, творчості у релігійному вихованні.

Біографія автора

Олексій Караманов, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач Науково-навчальної лабораторії музейної педагогіки (м. Львів).

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи.

Посилання

Vorozhbit, V. (2013). Dukhovno-moralne vykho-vannia dytyny u spadshchyni predstavnykiv relihiino-pedahohichnoho napriamu pedahohiky druhoi polovyny XIX – pochatku XX stolittia. Novyi kolehium, 2, 98–101 [In Ukrainian].

Dzerovych, Yu. (1937). Pedahohika. Lviv [in Ukrainian].

Dzerovych, Yu. (1938). Khrystyianske relihiino-moralne vykhovannia molodi. Pershyi Ukrainskyi Pedahohichnyi Konhres, 1935. Lviv, 195–196 [in Ukrainian].

Dzerovych, Yu. (1905). Yak u sviti zhyty? Abo Pravylo dobroho vykhovannia. Ternopil [in Ukrainian].

Isaiv, P. (1941). Za novu liudynu! Krakiv [in Ukrainian].

Karamanov O. V. (2004). Rozvytok reforma-torskykh idei osvity i vykhovannia u Skhidnii Halychyni v pershii tretyni ХХ stolittia. Extended abstract of candidate’s thesis. Lviv [in Ukrainian].

Savchuk, B., Chopyk, Yu. (2015). Vplyv reforma-torskoi pedahohiky na rozvytok teorii i praktyky navchannia i vykhovannia v Ukraini u pershii tretyni XX st.: istoriohrafiia problemy. Liudynoz-navchi studii. Seriia Pedahohika, 31, 260 –270 [in Ukrainian].

Slipyi, Y. (1928). Shliakhom obnovy. Lviv [in Ukrainian].

Strazhnikova, I. V. (2014). Evoliutsiia teorii i praktyky relihiino-moralnoho vykhovannia v Zakhidnomu rehioni Ukrainy. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia “Pedahohika, sotsialna robota”, Issue 32, 189‒192 [in Ukrainian].

Sukhomlynska, O. V. (2003). Istoriia pedahohiky yak nauka i yak navchalnyi predmet: aktualni problemy. Istoryko-pedahohichnyi protses: novi pidkhody do zahalnykh problem. K.: A.P.N, 26–35 [in Ukrainian].

Sheptytskyi, A. (1993). Tvory (moralno-pasto-ralni). Lviv: Svichado [In Ukrainian].

Bielawski, Z. (1934). Pedahohika relihiino-moralna (katechetyka). Lwów [In Polish].

Ciemńiewski, J. (1907). O akcje wiary ze stanowiska nowożytnej psycholohii. Poznań [in Polish].

Ciemńiewski, J. (1903). Póznanie i ksztalcenie charakteru. Lwów. Cz. 1 [in Polish].

Jamrózek, W. (1994). Oświata i myśl pedagog-iczna w Polsce okresu międzywojennego. Historia wychowania. Skrypt dla studentów studiów dzien-nych i zaocznych. J. Hellwig (Ed.). Poznań: Erudi-tus, 91–105 [in Polish].

Program nauki w państwowych seminariach nauczyćielskich (1926). Warszawa [in Polish].

Roskwitalski, J. (1935). Nowe prądy pedagogiczne wobec zasad katolickich. Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy. Warszawa. Zeszyt X, 418–432 [in Polish].

Roskwitalski, J. (1928). Szkoła pracy a nauczanie religii. Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy. Warszawa. Zeszyt I, 10–390 [in Polish].

Zakrzewska, A. (2012). Edukacja religijna dzieci i młodzieży szkolnej okresu międzywojennego źródłem humanizacji życia społecznego. Paeda-gogia Christiana, 2(30), 47‒53 [in Polish].

Żulińska, B. (1928). Matka-obywatelka. Poga-danki o wychowaniu dzieći. Lwów [in Polish].

Żulińska, B. (1930). Więcej tworczosci. Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy. Warszawa. Zeszyt X, 465–470 [in Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-27

Номер

Розділ

Педагогічне краєзнавство