ОРГАНІЗАЦІЯ ШКІЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ І ПРОСТОРУ КЛАСНИХ КІМНАТ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4833.1.2020.217295

Ключові слова:

приміщення школи, класна кімната, початкова школа, організація простору, проєкти шкільних приміщень, Ф. Ерісман, К. Жуков, П. Альошин, О. Сластьон, Т. Мюнніх.

Анотація

У статті здійснено аналіз підходів до організації шкільних приміщень і простору класних кімнат початкових шкіл на українських землях в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. як важливих складових освітнього середовища. З’ясовано, що на українських землях, попри ідеологічні відмінності двох імперій (Російської та Австро-Угорської) і різні типи й підпорядкованість закладів освіти, склалася характерна картина, що відображала специфіку початкових шкіл освіти. Досліджено організацію простору класної кімнати в церковнопарафіяльній школі, проєкт зразкової класної кімнати Ф. Ерісмана, проєкти шкільних приміщень і простору класних кімнат відомих українських архітекторів К. Жукова, П. Альошина, О. Сластіона, Т. Мюнніха. Доведено, що проєкти шкільних будівель зазначених архітекторів вирізняли композиційні прийоми традиційної української народної архітектури відповідних регіонів; висока якість виконання, функціональна продуманість, економічність та довговічність, дотримання санітарно-гігієнічних і педагогічних вимог.

Біографія автора

Інна Петренко, Рівненський державний гуманітарний університет.

Аспірантка кафедри теорії і методики виховання.

Посилання

Abbasov, A. M. (1973). Opanas Slast'yon: Zhyttia і tvorchіst'. Narys. Kyiv: Mystetstvo [in Russian].

Belentsov, S. I. (2005). Sanitarno-gigienicheskoe sostoyanie srednikh obshcheobrazovatel'nykh uchrezhdeniy vo vtoroy polovine XIX – nachale XX vekov. Sovremennye naukoemkie tehnologii, 1, 128–131 [in Russian].

Zhuk, V. N., Pustovit T. P. (1991). Nash ridnyi krai: z istorii osvity na Poltavshchyni v dorevoli-utsiinyi period. Poltava, 12 [in Ukrainian].

Karapuzova, N., Pochynok, Ye., Pomohaibo, V. (2012). Pedahohichna erhonomika: stvorennia komfortnoho ta bezpechnoho seredovyshcha u pochatkovii shkoli. Postmetodyka, 5(108), 8–12 [in Ukrainian].

Klevtsova, O. V., Zhirov, N. A. (2016). Shkol'nye zdaniya vo vtoroy polovine XIX v.: tehnicheskie i gigienicheskie trebovaniya (na primere Or-lovskoy gubernii). Istoriya: fakty i simvoly, 9, 8–14 [in Russian].

Kosenko, D. Yu. (2018). Prostir suchasnoho shkilnoho klasu: zonuvannia ta hnuchka orhani-zatsiia. Aktualni problemy suchasnoho dyzainu: zbirnyk materialiv Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Kyiv, 20 kvitnia 2018 r.) (Vols. 1‒2); Vol. 2. Kyiv: KNUTD, 166‒169 [in Ukrainian].

Nova ukrainska shkola (2016). URL: https:// mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola [in Ukrainian].

Petrenko, I. F. (2019). Vnesok likaria-hihiienista F. F. Erismana (1842–1915) v orhanizatsiiu osvit-nioho prostoru klasnoi kimnaty. Innovatyka u vykhovanni, Issue 9. Rivne, 62‒82 [in Ukrainian].

Prybora, T. (2017). Erhonomichnyi pidkhid do orhanizatsii inter’ieru klasu. Ridna shkola, 3‒4, 31‒35 [in Ukrainian].

Primernye plany shkol'nykh zdaniy na 40–60 i 60–100 uchenikov. (1898). Moskva [in Russian].

Siropolko, S. (2001). Istoriia osvity v Ukraini / Ukrainskyi Vilnyi universytet; Druzi tovarystva imeni Hryhoriia Vashchenka. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V. O. (1977). Pavlyska serednia shkola. Vybr. Tvory. (Vols. 1‒5); Vol. 4. Kyiv: Rad. shk., 7–390 [in Ukrainian].

Tatarnikova, A. I. (2019). Sanitarno-gigienicheskie usloviya obucheniya i zdorov'ye shkol'nikov Zapadnoy Sibiri v konce XIX – nachale XX vv. Genesis: istoricheskie issledovaniya, 12, 10–24 [in Russian].

Chepelik, V. (1981). Arhitektura malykh sel'skikh shkol nachala XX veka. Planirovka, zastroyka i blagoustroystvo sel Ukrainskoy SSR. Kiev, Issue 4 [in Russian].

Chepelyk, V. Ukrainskyi arkhitekturnyi modern. URL: https://www.alyoshin.ru/Files/publika/ 4enelik/4enelik_05.html [in Ukrainian].

Shuldan, L. O., Shtendera A. Yu. (2013). Arkhitektura narodnykh shkil u robotakh Tadeusha Vatslava Miunnikha. Visnyk Natsional-noho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Arkhitektura, 757, 424‒433. URL: http://nbuv.gov. ua/UJRN/VNULPARX_2013_757_65 [in Ukrainian].

Shchodo orhanizatsii roboty zakladiv zahalnoi serednioi osvity u 2020/2021 navchalnomu rotsi. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-roboti-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci [in Ukrainian].

Yerisman, F. F. (1912). Kratkiy uchebnik po gi-giene. Moskva: A. A. Karcev [in Russian].

Yerisman, F. F. (1895). Soobrazheniya po voprosu o nailuchshem ustroistve klassnoi mebeli. Mos-kva: tip. Je. Lissnera i Ju. Romana [in Russian].

Yerisman, F. F. (1888). Soobrazheniya ob ustroystve obrazcovoy klassnoy

komnaty. Moskva [in Russian].

Yasiievych, V. Ye. (1966). Kyivskyi zodchyi P. F. Alioshyn. Kyiv: Budivelnyk [in Ukrainian].

Műnnich, T. (1898). Budowa szkół ludowych w Galicji. Czasopismo Techniczne. Lwów: Organ. Towarzystwa Politechnicznego, 24, 321–327.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-27

Номер

Розділ

Історія освіти