ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРС ПРО РЕФОРМУВАННЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ПОЧАТОК ХХ СТ. – 1917 Р.) У РУСЛІ РОЗБУДОВИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Лариса Березівська Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України, Україна https://orcid.org/0000-0002-5068-5234

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4833.1.2020.217293

Ключові слова:

реформування шкільної освіти, загальна середня освіта, педагогічний дискурс, українські педагоги, українська мова, Нова українська школа, історія освіти, педагогічне джерелознавство.

Анотація

У статті розкрито ідеї українських педагогів про реформування шкільної освіти в імперську добу (початок ХХ ст. – 1917 р.). Доведено, що вони на сторінках періодичних видань, з’їздах, інших зібраннях розгорнули широкомасштабний дискурс щодо реформування станової позанаціональної загальної середньої освіти задля створення нової української школи на найкращих ідеях вітчизняної та зарубіжної педагогіки. Визначені ними принципи (національний, демократичний, дитиноцентричний та ін.) заклали підвалини нинішньої Нової української школи. Ідеї українських педагогів реалізуються й розвиваються в освітньому процесі незалежної України.

 

Біографія автора

Лариса Березівська, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України

Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор, головний науковий співробітник відділу педагогічного джере-лознавства та біографістики.

Посилання

Berezivska, L. D. (2019). Elektronnyi informatsiino-bibliohrafichnyi resurs “Vydatni pedahohy Ukrainy ta svitu” yak osnova profesiinoi pidhotovky pedahohiv. Osvita dlia myru = Edukacja dla pokoju. Kyiv, Vol. 2, 222–228 [in Ukrainian].

Berezivska, L. D. (2019). Reformuvannia zahalnoi serednioi osvity v Ukraini u ХХ stolitti kriz pryzmu dzhereloznavstva: naukovo-dopomizhnyi bibli-ohrafichnyi pokazhchyk. Vinnytsia: Tvory [in Ukrainian].

Berezivska, L. D. (2009). Reformuvannia shkilnoi osvity v Ukraini u ХХ st.: istoriohrafiia pytannia. Istoryko-pedahohichnyi almanakh, Issue 1, 15–28 [in Ukrainian].

Berezivska, L. D. (2005). Rozvytok idei pro reformuvannia shkilnoi osvity v Ukraini (1905–1914). Zbirnyk naukovykh prats Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Pedahohichni nauky – Collection of research papers «Рedagogical sciences», Issue 40, 53–59 [in Ukrainian].

Berezivska, L. D. (2017). Sproby reformuvannia shkilnoi osvity v impersku dobu (1899–1917): istoriohrafiia ta dzherela doslidzhennia. Istoryko-pedahohichnyi almanakh – Educational History Re-view, issue 1, 32–30 [in Ukrainian].

Hrinchenko, B. D. (2005). Na besprosvetnom puti: ob ukrainskoy shkole (2nd ed.). Kyiv: Vik [in Russian].

Dmytriev N. (1906). Nuzhdy sredney shkoly. Ukr. Vestnik, 12, 890‒897 [in Russian].

Yefremov, S. (1911). «Vony ne prosiat»… Svitlo, 4, 21–27 [in Ukrainian].

Efremov, S. (1905). Ukaz 1 maya. Kiev. starina. LXXXIX. 271–304 [in Russian].

Kratkiy obzor postepennogo razvitiya shkol'nogo dela v g. Kieve 1870–1908 gg. (1909). Izvestiya Ki-evskoy gorodskoy dumy. Kiev, 4, 1–57 [in Russian].

Lototskiy, A. (1906). Shkola bez yazyka. Vestnik vospitaniya, 7, 64–74 [in Russian].

Lubenets, T. (1912). Kakie trebovaniya pre-dieyavlyaet narod k shkole. Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshcheniya, 4, 195–204 [in Russian].

Muzychenko, A. F. (1907). Na puti k demokrati-zatsii shkoly (iz otcheta professorskogo stipendi-anta). Russkaya shkola, 5, 1–22 [in Russian].

Muzychenko, O. & Sukhomlynska, O. (Eds.) (2006). Vykhovuiuchyi vplyv navchannia. Istory-ko-pedahohichnyi almanakh – Educational History Review, issue 1, 82–93. URL: http://ipa.udpu.edu. ua/article/view/15071/12881/ [in Ukrainian].

Nova ukrainska shkola: kontseptualni zasady reformuvannia serednioi shkoly: ukhvaleno rishenniam kolehii MON Ukrainy vid 27.10.2016. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/ zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf [in Ukrainian].

Prokopovich, V. (1914). Shkola i rodnoi yazyk v Ukraine. Ukrainskaya zhizn, 4, 27–33 [in Russian].

Rusova, S. (1913). Ideini pidvalyny shkoly. Svitlo, 5, 33–38 [in Ukrainian].

Rusova, S. (1906). Kursy narodnykh uchiteley v Kieve. Ukrainskii vestnik, 14, 964–968 [in Russian].

Rusova, S. (2000). Nova shkola. I. V. Zaichenko & Yarmachenko, M. D. (Ed.) Pedahohichna kontseptsiia S. F. Rusovoi. Chernihiv, 180–191 [in Ukrainian].

Rusova, S. (1906). Sovremennye shkolnye nu-zhdy v Ukraine. Ukrainskii vestnik, 2, 115–122 [in Russian].

Trudy Pervogo Vserossiiskogo syezda deyateley obshchestv narodnykh universitetov i drugikh prosvetitelnykh uchrezhdeniy chastoy initsiativy (1908). Sankt-Peterburg: Sever [in Russian].

Sukhomlynska, O. V., Antonets, N. B., Berezivska, L. D., Bondar, L. S., Buhaienko, N. Ya., Dichek, N. P. … Filimonova T. V. (2005). Ukrainska pedahohika v personaliiakh. (Vols. 1–2); Vol. 1: X–XIX stolittia; Vol. 2: XX stolittia. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Chepiha, Ya. F. (1911). Hruntovni pryntsypy normalnoi shkoly. Svitlo, 1, 3–7 [in Ukrainian].

Chepiha, Ya. (1909). Do natsionalnoi shkoly. Ukrainska khata, 6, 337–339 [in Ukrainian].

Chepiha, Ya. F. (1913). Proekt ukrainskoi shkoly. Hruntovni postulaty proekta. Svitlo, 2, 31–41 [in Ukrainian].

Chepiga, Ya. (1912). Prosveshchennoye neve-zhestvo. Ukrainskaya zhizn, 9, 92–94 [in Russian].

Chepiga, Ya. F. (1913). Ukrainskiy uchitel i materinskiy yazyk v nachalnoy shkole. Ukrainskaya zhizn, 9, 9–14 [in Russian].

Cherkasenko, S. (1912). Golos ukrainskikh uchi-teley. Ukrainskaya zhizn, 6, 38–46 [in Russian].

Cherkasenko S. (1913). Poza zhyttiam. Svitlo, 3, 3–6 [in Ukrainian].

Cherkasenko S. (1913). Te, bez choho ne obiideshsia. Svitlo, 2, 3–5 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-27

Номер

Розділ

Історія педагогічної думки