DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2012.15393

Часопис «Просвещение Донбасса (Радянська школа)» як дзеркало проблем освіти 20-х років ХХ століття

Олена Адаменко

Анотація


Подано відомості про регіональний часопис «Освіта Донбасу (Радянська школа)», який видавався з 1922-го по 1930-й роки і був широко відомим не тільки в Донбасі, а й на території всього Радянського Союзу. Проаналізовано особливості висвітлення освітянських проблем цих часів на сторінках цього журналу.

Ключові слова: часопис; Освіта Донбасу; Радянська школа; проблеми освіти.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

А. С. До питання про реорганізацію учбо-вих планів та програм трудшкіл / А. С. // Рад. шк. – 1929. – № 4–5. – С. 48–55.

Бельский Ф. Вимірювання успішності за стандартними тестами / Ф. Бельський // Рад. шк. – 1926. – № 8. – С. 42–48.

Бельский Ф. Тестування та оцінка успішно-сті засвоєння навчального матеріалу / Ф. Бельський // Рад. шк. – 1926. – № 5. – С. 34–36.

Дежордис Е. Д. Физическое и умственное развитие детей Лозово-Павловских школ / Е. Д. Дежордіс // Рад. шк. – 1928. – № 19. – С. 51–53.

Дертів К. Облік роботи тестами / К. Дертів // Освіта Донбасу. – 1927. – № 2. – С. 78–82.

Єрмаков М. Методи об’єктивного інспектування школи / М. Єрмаков // Рад. шк. – 1930. – № 7–8. – С. 75–80.

Курило В. С. Становлення і розвиток освіти та педагогічної думки Східноукраїнського регіону у ХХ ст. : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія пе-дагогіки» / Курило Віталій Семенович. – Луганськ, 2000. – 507 с.

Ласкавий О. З нотаток інспектора (Лозово-Павлівський район) / О. Ласкавий // Рад. шк. – 1927. – № 2. – С. 73–77.

Муравьев А. Рабочий день в школе // Про-свещение Донбасса. – 1924. – № 5–6. – С. 72–75.

П’ятиріччя «Радянської школи» // Рад. шк. – 1930. – № 2. – С. 28–33.

Ряппо Я. Новый этап реформы педагогиче-ского образования / Я. Ряппо // Просве-щение Донбасса. – 1923. – № 8. – С. 5–15.

Титаренко П. Організація колективної пед-роботи в установах соцвиху / П. Титаренко // Рад. шк. – 1926. – № 8. – С. 49–57.