DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2012.15374

Рятування у катастрофі: педагогічна діяльність київських філософів-академістів у 1920-х роках

Світлана Кузьміна

Анотація


У статті показано роль, яку відіграла київська академічна філософія ХІХ – початку ХХ ст. в цілому та окремі її представники у розвитку педагогічних наук, теорії та практики вітчизняної освіти 1920-х років.

Ключові слова: історія вищої школи; педагогічна освіта.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Хорунжий С. Шаг вперед, сделанный в рас-сеянии [Электронный ресурс] // Интел-лектуальная Россия : сетевой журнал. – Ре-жим доступу : http://www.intelros.org/lib/ statyi/horuzjy1.htm (дата обращения: 20.07.2012).

Марочко В. Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929–1941) / В. І. Марочко, Г. Хілліг. – К. : Наук. світ, 2003. – 302 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 166, Міністерство освіти України (1917–2000), оп. 2, спр. 286, 93 арк.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 166, Міністерство освіти України (1917–2000), оп. 2, спр. 463, 61 арк.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 166, Міністерство освіти України (1917–2000), оп. 4, спр. 347, 92 арк.