DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2012.15379

Софія Русова: сторінки життя і творчості у контексті сьогодення

Володимир Кузь

Анотація


У статті подано сторінки життя і творчості Софії Русової у контексті сьогодення. Висвітлено постать Софії Русової як багатогранного вченого, енциклопедиста, письменника, історика, мистецтвознавця, етнографа, громадського діяча, організатора просвіти, однієї з найвидатніших засновників жіночого руху в Україні, члена Центральної Ради, визначного педагога та психолога, автора концепції національної освіти, дошкільного виховання, нової школи, монографій з педагогіки та психології, програм, підручників.

Ключові слова: національне виховання; концепція національного виховання; нова школа; дошкільне виховання.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Онищенко О. Дорогою надії / О. Онищенко / ДТ. UA. – № 35(53). – 6.Х. 2012. – С. 1, 12.

Проскура О. Біля джерел української педа-гогічної думки / О. Проскура // Софія Ру-сова. Вибрані педагогічні твори. – К. : Осві-та, 1996. – С. 5–33.

Проскура О. Біля її вогнища / О. Проскура // Русова С. Мої спомини. – К. : Україна–Віта, 1996. – С. ІІІ–ХІІ.

Русова С. Вибрані педагогічні твори / Со-фія Русова. – К. : Освіта, 1996. – 304 с.

Русова С. Дитячий сад на національнім грунті / Софія Русова // Світло. – 1910. – № 3. – С. 45–54.

Русова С. Мої спомини / Софія Русова. – К. : Україна–Віта, 1996. – 208 с.

Русова С. Справа народної освіти на Украї-ні / Софія Русова // Світло. – 1911. – № 1. – С. 52–68.