DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2012.15383

Проблеми сім’ї і сімейного виховання в працях політичного діяча раннього радянського періоду (1917–1941) О. Колонтай (1872–1952)

Валентина Федяєва

Анотація


В основу статті покладено політико-ідеологічну складову в науці про сімейне виховання. Автор зачіпає проблеми руйнації сім’ї, спрямування державної політики на відмову від сімейного виховання в Україні на початку 20-х рр.; висвітлює концепцію вирішення цих питань з позиції політичної діячки О. М. Колонтай.

Ключові слова: сім’я; державна політика; сімейне виховання; шлюб; революційний рух.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Декрет РНК УРСР «Про громадянський шлюб», «Про розлучення» від 20 лютого 1919 р. // Собрание Узаконений УССР. – 1919. – № 12. – С. 24–31.

Декрет Всероссийского Центрального ис-полнительного Комитета. 135 Кодекс зако-нов об актах гражданского состояния, бра-чном, семейном и опекунском праве // Собр. Узакон. – 1908 г. – № 76/77. – с. 818. // Сборник декретов 1917–1918 гг. «Государственное издательство», М., 1920. – С. 149–171.

Коллонтай А. М. Доклад о работе среди женщин на VIII съезде РКП(б) (22 марта 1919 г.) / А. М. Коллонтай // Избранные статьи и речи. – М. : Политиздат, 1972. – С. 268–273.

Коллонтай А. М. Избранные статьи и ре-чи / А. М. Коллонтай. – М. : Политиздат, 1972. – 430 с.

Коллонтай А. М. Общество и материнст-во // Государственное страхование мате-ринства / А. Коллонтай. – М. : Гос. изд-во, 1921. – 269 с.

Коллонтай А. М. Работница и крестьянка в Советской России / А. М. Коллонтай. – М., 1921. – С. 4–5.

Коллонтай А. М. Семья и коммунистичес-кое государство / А. М. Коллонтай. – М. – Пг., 1918. – С. 23.

Коллонтай А. М. Труд женщины в эволю-ции хазяйства / А. М. Коллонтай. – М. – Пг., 1923. – С. 167; 170.

Коллонтай А. М. Тезисы о коммунистичес-кой морали / А. М. Коллонтай // Комму-нист. – 1921. – № 12. – С. 29.