№ 2 (2014)

Зміст

Титульний Лист PDF
 

Історія педагогічної думки

Внесок Феофана Прокоповича у розвиток української педагогічної думки XVIII ст. PDF
Тетяна Кочубей
Міжнародні звязки української педології (20-ті – початок 30-Х років ХХ ст.) PDF
Тамара Янченко
Методика організації дослідної роботи учнів (за матеріалами вітчизняної педагогічної теорії 1945-1991 рр.) PDF
Валерія Ірза

Історія педагогіки в особах

Феномен О. Захаренка в оцінці дослідників його творчості PDF
Наталія Побірченко
Життя Януша Корчака і його доля PDF
Олена Проскура
Просвітницька діяльність Василя Адріановича Євтушевського (1836-1888) PDF
Людмила Процай

Педагогічне краєзнавство

Розвиток мережі закладів професійно-технічної освіти Сумської області (1959–1991 роки) PDF
Олександра Шипарьова

Історія освіти

Дезінтеграція змісту шкільного суспільствознавства (1975–1986 рр.) PDF
Володимир Арешонков
Співацька освіта в Україні як основна складова розвитку загальної музичної освіти (ХVII–ХVIII ст.) PDF
Володимир Біліченко
Історіографічний вимір становлення вищої освіти в Україні PDF
Лариса Корж-Усенко
Історичні тенденції розвитку шкільної іншомовної освіти в Україні у другій половині ХХ ст. PDF
Лілія Кравчук
Впровадження політехнічного навчання у загальноосвітній школі у 1952–1958 роках PDF
Валентина Кушнір
Детермінація соціально-економічного та нормативно-законодавчого регулювання змісту дошкі-льної освіти Української РСР (друга половина ХХ століття) PDF
Надія Фроленкова

Маловідомі джерела

До джерел вивчення психолого-педагогічного забезпечення процесу диференціації у се-редній школі України (кінець 1950-х рр.) PDF
Наталія Дічек

Інформація

Анотації PDF
 
Наші автори PDF
 
До відома індивідуальних передплатників PDF