№ 2 (2011)

Зміст

Титульний лист PDF
 

Історія педагогічної думки

Роль наукових товариств у природоохоронному вихованні учнівської молоді (20–30 років XX століття) PDF
Олена Гнатів

Історія педагогіки в особах

Педагогічна система А. Макаренка: досвід організації дитячого самоврядування PDF
Катерина Іващенко
Вплив трудової підготовки на загальний розвиток особистості в педагогіці В. О. Сухомлинського PDF
Надія Калініченко
Просвітницько-педагогічна діяльність В. Н. Каразіна PDF
Ольга Майструк
Вплив ідей М. Х. Бунге (1823–1895) на розвиток і вдосконалення університетської освіти PDF
Ганна Мірошниченко
Громадсько-культурна діяльність Ю. Крашевського на Волині PDF
Віта Павленко

Історія освіти

Державна політика щодо диференціації організації і змісту шкільної освіти в Україні в імперську добу (кінець ХІХ ст. – 1917 р.) PDF
Лариса Березівська
Основные направления развития содержания общего образования в отечественной педагогике первой трети XX века PDF
Михаил Богуславский
Синтоїзм, буддизм і конфуціанство як джерела формування світньо-виховної системи Японії PDF
Наталя Катруца
Піонерський форпост як провідна форма організації дитячого руху (20–30-ті роки ХХ ст.) PDF
Наталя Коляда
Періодизація історії розвитку післядипломної педагогічної освіти в КНР PDF
Надія Котельнікова
Пролеткульт: історія заснування та організаційні засади діяльності PDF
Оксана Кравченко
Стародавні мови в контексті розвитку гімназійної освіти в першій половині ХІХ століття PDF
Алла Паладьєва
Специфіка гендерної соціалізації школярів у дитячих громадських організаціях у 20–30-ті роки ХХ ст. PDF
Оксана Петренко
Фізкультурна освіта в УРСР у повоєнні роки PDF
Юрій Тимошенко
Освітні інновації вищої педагогічної школи України у ретроспективі PDF
Олександра Янкович

Маловідомі джерела

Циркулярний лист № 2 всеукраїнського центрального бюро з перепідготовки працівників освіти PDF
Галина Фещенко

Інформація

Анотації PDF
 
Наші автори PDF
 
До відома індивідуальних передплатників PDF