DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2011.15313

Просвітницько-педагогічна діяльність В. Н. Каразіна

Ольга Майструк

Анотація


У статті досліджено і встановлено основні етапи організаційно-педагогічної діяльності В. Н. Каразіна як важливої передумови вивчення його педагогічної спадщини. Встановлено окремі біографічні відомості з життя і діяльності В. Н. Каразіна. Розглянуто його педагогічні погляди, які висвітлювали необхідність відкриття сільських шкіл і створення спеціальних училищ для жінок. Акцентовано увагу на порушенні вкрай важливої з огляду на перебіг вітчизняної історико-педагогічної науки, проблеми освіти. Проаналізовано його внесок у формування системи народної освіти та роботу з поширення серед української громадськості наукових знань, зокрема просвітницькими установами, заснованими В. Н. Каразіним у селі Кручик, були сільська дума і школа для дітей кріпаків. Розкрито умови, при яких просвітник виступав головним керівником-організатором і пропагандистом поширення освіти, а засновані ним навчальні установи були центром просвітництва селища Кручик.

Ключові слова: організаційно-педагогічна діяльність В. Н. Каразіна; сільська школа; повітове училище; освітні проекти; просвітництво.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Абрамов Я. В. В. Н. Каразин: (основатель Харьковского университета) : Его жизнь и общественная деятельность : Биогр. очерк / Я. В. Абрамов. – СПб. : Тип. «Об-ществ. Польза», 1891. – 96 с.

Каразин В. Н. Об учёных обществах и пе-риодических сочинениях в России / В. Н. Каразин // Русская старина. – 1871. – Т. 3. – С. 330–335.

Каразин В. Н. Письмо к доктору Реману / В. Н. Каразин // Русская старина. – 1875. – № 12. – С. 750–758.

Каразин В. Н. О воспитании женского пола в низших состояниях / В. Н. Каразин // Сочинения, письма и бумаги В. Н. Каразина, собранные и редактиро-ванные проф. Д. И. Багалеем. – Х. : Изд-во Харьк. ун-та, 1910. – С. 596–599.

Каразин В. Н. Письма и бумаги : письмо священнику о. Алексею Иванову / В. Н. Каразин // Сочинения, письма и бу-маги В. Н. Каразина, собранные и редакти-рованные проф. Д. И. Багалеем. – Х. : Изд-во Харьк. ун-та, 1910. – С. 609–871.

Каразин В. Н. Практическое защищение против иностранцев, существующее ныне в России подчиненности поселян их помі-щикам / В. Н. Каразин // Сочинения, письма и бумаги В. Н. Каразина, собран-ные и редактированные проф. Д. И. Багалеем. – Х. : Изд-во Харьк. ун-та, 1910. – С. 62–99.

Каразин В. Н. Речь о истинной и ложной любви к отечеству / В. Н. Каразин // Со-чинения, письма и бумаги В. Н. Каразина, собранные и редактированные проф. Д. И. Багалеем. – Х. : Изд-во Харьк. ун-та, 1910. – С. 355–367.

Сковорода Григорій. Твори : в 2 т. / Григо-рій Сковорода. – 2-е вид., виправ. – К. : Обереги, 2005. – Т. 2. – 480 с.

Слюсарский А. Г. Василий Назарович Ка-разин / А. Г. Слюсарски ; под ред. Д. Ф. Острянина. – Х. : Кн. изд-во, 1952. – 68 с.

Тихий Н. В. Н. Каразин : его жизнь и обще-ственная деятельность / Н. Тихий. – К., 1905. – 302 с.