DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2011.15320

Піонерський форпост як провідна форма організації дитячого руху (20–30-ті роки ХХ ст.)

Наталя Коляда

Анотація


У статті висвітлено історію становлення та розвитку піонерських форпостів у м. Києві як однієї з ефективних форм організації дитячого руху та суспільно-корисної діяльності вітчизняної піонерії 20–30-тих років ХХ ст. Особлива увага зосереджена на діяльності піонерських форпостів за місцем проживання – позашкільних закладів, основна мета діяльності яких полягала у забезпеченні змістовного дозвілля дітей.

Ключові слова: дитячий рух; піонерський форпост; київська піонерія 20–30-тих років ХХ ст.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Воробін О. І. Незабутнє / О. І. Воробін // Піонерія України. 1917–1941 рр. Збірник. – К. : Молодь, 1979. – С. 43–47.

Всесоюзная пионерская организация име-ни В. И. Ленина: Документы и материалы / [общая ред. А. В. Федуловой ; cост. В. Д. Шмитков]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Молодая гвардия, 1981. – 304 с.

Гурарій А. І. У пошуках / А. І. Гурарій // Піонерія україни. 1917–1941 рр. Збірник. – К. : Молодь, 1979. – С. 43–47.

Дитячий рух. – 1931. – № 1. – С. 21–22.

Известия ЦК ВЛКСМ. – 1934. – № 21. – С. 28.

Серебряний Л. Піонерський форпост. / Л. Серебряний. – К. : Видавництво ЦК КП(б)У «Комуніст», 1936. – 62 с.

Смена комсомола: документы, воспомина-ния, материалы по истории Всесоюзной пионерской организации имени Ленина (1917–1962 гг.) / [cост. Яковлев В. Г.]. – М. : Молодая гвардия, 1964. – 328 с.

Шапошник П. Піонерський форпост / П. Шапошник. – К. : Молодий більшовик, 1936. – 126 с.

Яковлев В. Г. Первое десятилетие (1922–1932) / В. Г. Яковлев // Зори советской пи-онерии. – М. : Педагогика, 1972. – С. 33–57.

ІХ з’їзд ЛКСМУ, Х з’їзд ВЛКСМ (доповіді і резолюції). – К. : Партвидав ЦК КП(б)У, 1936. – 522 с.