DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2011.15321

Періодизація історії розвитку післядипломної педагогічної освіти в КНР

Надія Котельнікова

Анотація


У статті уточнені й обґрунтовані періоди становлення й розвитку післядипломної педагогічної освіти в Китаї.У межах кожного виділеного етапу розглянуто основні організаційніі змістові особливості. Наведено найпоширеніші форми підвищення кваліфікації на базі школи. Виявлено, що розвиток післядипломної освіти педагогічних кадрів в КНР носить поступовий характер.

Ключові слова: періодизація; післядипломна педагогічна освіта Китаю.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Кузьмінський А. І. Теоретико-методологічні засади післядипломної педа-гогічної освіти в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.04. «Теорія і методика профе-сійної освіти» / А. І. Кузьмінський. – К., 2003. – 42 с.

Крисюк С. В. До питання періодизації істо-рії післядипломної освіти пед. кадрів Укра-їни // Педагогіка і психологія. – 1995. – № 1. – С. 114–118.

Историческая энциклопедия [Электрон-ный ресурс]. – М. : Издательство «Советская энциклопедия», 1973–1982. – Режим доступа : http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/13333/

Сухомлинська О. В. Періодизація педагогі-чної думки в Україні: кроки до нового ви-міру / О. Сухомлинська // Історико-педагогічний процес: нові підходи до загаль-них проблем. – К. : А.П.Н., 2003. – С. 47–66.

郑百伟.教师继续教育模式研究与探索. – 北京: 中国人民大学出版社, 2009. – 288页.

李新宇.现代继续教育的产生与发展 // 语文教师继续教育指南/徐林祥主编. – 北京:社会科学文摘出版社, 2001. – 页45–62.

时伟.当代教师继续教育论. – 合肥:安徽教育出版社, 2004. – 259页.

Большая советская энциклопедия. – М. : Советская энциклопедия. – Т. 12. – 1973. – 624 с.

Борткевич М. Как готовят учителя началь-ной школы / М. Борткевич // Школа и просвещение в народном Китае : сб. статей. – М., 1957. – С. 78–92.

Клепиков В. З. Современная начальная школа Китая / В. З. Клепиков // Началь-ная школа. – 1992. – № 5–6. – С. 60–63.

Боревская Н. Е. Государство и школа: опыт Китая на пороге III тысячелетия. – М. : Вост. лит., 2003. – 271 с.

教育部关于加强中小学在职教师培训工作的意见.中华人民共和国重要教育文献 (1976–1990). – 海口:海南出版社,1998. – 2058页.

中华人民共和国教育大事记 (1949–1982). – 北京: 教育科学出版社,1984. – 700页.

我国教育学院的非常大发展及对策 // 高等教师教育研究. – 1987. – № 1. – 页5.

中国教育改革30年: 教师教育卷/朱旭东, 胡艳主编. – 北京: 北京师范大学出版社, 2009. – 250页.

20–21世纪之交中俄教育改革比较/朱小蔓, (俄罗斯)鲍列夫斯卡娅, (俄罗斯)鲍利幸柯夫主编. – 北京: 教育科学出版社,2006. – 508页.

李晶.我国中小学教师继续教育发展及所取得的经验 // 北京教育学院学报. – 2008. – 第22卷第3期. –页23–25.

刘堤仿.校本培训十年回眸与展望 // 中小学教师培训. – 2008. – № 10. – 页18–20.

丁晓东.对校本培训的三点思考 // 曲靖师范学院学报. – 2009. – 第28卷第6期. – 页77–80.

彭亚青.基于网络的教师培训策略的探索 // 中小学教师培训. – 2007. – № 4. – 页18–19.

全国教师网联成立6年来共开展中小学教师非学历培训600余万人次 // 中小学教师培训. – 2009. – № 8. – 页63.