№ 1 (2011)

Зміст

Титульний лист PDF
 

Історія педагогічної думки

Ґенеза системного підходу в радянській педагогічній науці PDF
Галина Васьківська
Педагогічний зміст поняття «важкі діти» в радянській педагогіці (20–30 роки ХХ століття) PDF
Катерина Іващенко
Стан досліджень з історії педагогіки в Україні у ранній радянський період PDF
Ольга Новицька
Проблема періодизації розвитку гендерних підходів до вітчизняної освіти й виховання у радянський період PDF
Оксана Петренко

Історія педагогіки в особах

Історіографія дослідження педагогічної і просвітницької діяльності Пантелеймона Куліша (друга пол. ХІХ ст. – перша пол. 80-х рр. ХХ ст.) PDF
Оксана Кравченко
Виховання дбайливого ставлення до природи у педагогічній спадщині І. П. Деркачова (1834–1916) PDF
Вікторія Мироненко
Долі репресованих освітян крізь призму сучасних студентських досліджень PDF
Вікторія Полєхіна
Педагогічна спадщина В. Сухомлинського в доробку радянських учених PDF
Олена Сараєва
Особливості джерельної бази досліджень педагогіки Конфуція PDF
Оксана Шпарик

Історія освіти

Періодизація реформування шкільної освіти в Україні за радянської доби (1919–1991) PDF
Лариса Березівська
Основні тенденції розвитку дошкільної освіти Київщини (1958–1984 рр. ХХ століття) PDF
Олена Венгловська
Дослідження історії вітчизняного дитячого руху радянського періоду: джерелознавчий аспект PDF
Наталя Коляда
Підготовка вчителя іноземної мови в Україні як предмет історіографічних досліджень PDF
Ольга Місечко
Тести 20–30-х рр. ХХ ст. у структурі української освітньої практики PDF
Ірина Пєтухова
Радянський період розвитку трудової підготовки дівчат у школах України PDF
Ніна Слюсаренко
Історіографія дослідження розвитку вищої інженерно-технічної освіти в Україні (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) PDF
Ірина Федосова
Особливості організації диференційованого підходу до навчання єврейських дітей шкільного віку в 1920–1932-х рр. початку ХХ ст. PDF
Світлана Шевченко

Інформація

Анатоції PDF
 
Наші автори PDF
 
До відома індивідуальних передплатників PDF