DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.1.2011.15300

Тести 20–30-х рр. ХХ ст. у структурі української освітньої практики

Ірина Пєтухова

Анотація


У статті здійснено аналіз психолого-педагогічної літератури щодо використання тестів у шкільній практиці України у період 20–30-х років ХХ століття. Визначено основні характеристики тестів та окреслено основні вимоги, що пред’являлися до зовнішнього вигляду, техніки побудови, проведення та реєстрації результатів тесту. Перераховано основні наукові установи, які займалися розробкою та впровадженням тестів для шкільної практики.

Ключові слова: тестування; тест; метод; психолого-педагогічні тести.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Архангельский С. Тесты, как метод учета и исследования педагогического процесса / С. Архангельський // Просвещение на транспорте. – 1927. – № 4–5. – С. 42–45.

Афонський Ф. К вопросу об учете навыков чтения и письма / Ф. Афонський // Педо-логия. – 1932. – № 3–4. – С. 67–85.

Бернштейн М. С. Методологические пред-посылки метода тестов / М. С. Бернштейн // Тесты: теория и практика. – Москва, 1930. – 199 с.

Булатов Н, Розанов И. Педология и поли-технизм. Опыт измерения детского техни-ческого кругозора / Н. Булатов, И. Розанов // Педология. 1931.– № 1. – С. 37–45.

Бухгольц Н. А. Очередные вопросы учета школьной успешности / Н. А. Бухгольц // Тесты: теория и практика. – Москва, 1930. – 199 с.

Владимирский А. В. К вопросу о повыше-нии квалификации педагога (Из опыта ки-евского областного врачебно-педагогического кабинета) / А. В. Влади-мирский // Шлях освіти . – 1923. – № 7–8. – С. 82–121.

Волобуїв П. Вивчання досягнень школи в галузі правопису / П. Волобуїв // Шлях освіти. – 1926. – № 11. – С. 69–74.

Герасимович М. До методики навчання та експериментального вимірювання техніки письма в масових трудшколах / М. Герасимович // Український вісник експериментальної педагогіки та рефлексології – 1928. – № 4. – С. 213–259.

Головченко А. П. Облік та оцінка роботи в масовій школі профосвіти / А. П. Головченко // Записки харківського інституту народної освіти ім. О. Потебні. – Харків, 1927. – С. 28–37.

Елькін Д. Тестовий облік успішності з суспільствознавства в трудшколах м. Одеси / Д. Елькин, І. Ліщинський // Український вісник експериментальної педагогіки та рефлексології. – 1929. – № 2–3. – С. 137–140.

Залужний О. Метод тестів у нашій школі / О. Залужний // Шлях освіти. – 1926. – № 1. – С. 63–85.

Залужний О. Спроба об’єктивної характе-ристики дитячого колективу / О. Залужний // Шлях освіти. – 1926. – № 12. – С. 108–123.

Кроленко Д. П. Дослідження здатності до учителювання Д. П. Кроленко // Шлях освіти . – 1925. – № 11. – С. 135–147.

Лопухин Д. С. Опыт применения индиви-дуальных испытаний для конструирования группового теста / Д. Лопухин // Совет-ская психотехника. – 1934. – № 2. – С. 144–160.

Мандрика А. Новий практичний засіб встановлювати надійність тесту А. Манд-рика // Український вісник експериментальної педагогіки та рефлексології. – 1928. – № 4. – С. 137–142.

Манжос Б. От тестовых испытаний к стан-дартизированным тестам Б. Манжос // Просвещение на транспорте . – 1927. – № 2. – С. 26–31.

Самборс Ю. Досвід постановки тексту українського правопису / Ю. Самборс // Шлях освіти . – 1927. – № 1–4. – С. 177–184.

Самборс Ю. Спроба тестів у школі соцвиху на Сумщині / Ю. Самборс // Радянська освіта. – 1926. – № 11–12. – С. 25–39.

Семенова-Болтунова А. П. Принципы со-ставления тестов школьной успешности для нулевых классов / А. П. Семенова-Болтунова ; педологические исследования под ред. М. Басова, А. Болтунова, В. Мочано, В. Мясищева. – М. : Работник просвещения, 1930. – С. 75–95.

Сухомлинська О. В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / О. В. Сухомлинська. – К. : А.П.Н., 2003. – 68 с.

Третьяков М. С. Спроба тестування швидкості письма школярів / М. С. Третьяков // Український вісник експериментальної психології та рефлексології. – 1930. – № 3–4. – С. 3–82.

Ясницкий А. Очерк истории Харьковской школы психологии: период 1931–1936 гг. / А. Ясницкий // Культурно-историческая психология. – 2008. –№ 3. – С. 92–102.