DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.1.2011.15288

Педагогічна спадщина В. Сухомлинського в доробку радянських учених

Олена Сараєва

Анотація


У публікації автор висвітлює підходи радянських учених до трактування педагогічної спадщини В. Сухомлинського. Акцентує увагу на багатоманітності джерельної бази сухомлиністики досліджуваного періоду.

Ключові слова: сухомлиністика; педагогічна спадщина; радянські учені; радянський період.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Багомедов М., Руденко Ю. Письма о педа-гогической науке / М. Багомедов, Ю. Руденко // Учительская газета. – 1987. – 3 октября (№ 126).

Зязюн І. А., Родчанін Є. Г. Морально-естетичні погляди В. О. Сухомлинського / І. А. Зязюн, Є. Г. Родчанін. – К., 1980. – 48 с.

Єромицький П. Директор школи захищає дисертацію / П. Єромицький // Радянська освіта.  1955.  26 лютого.

Караковский В. А. Директор – учитель – ученик / В. А. Караковский. – М. : Знание, 1982. – 96 с.

Медведев Р. Книга о трудовом воспитании школьников / Р. Медведєв // Школа и производство.  1960.  № 5.  С. 9092.

Соловейчик С. Школа – забота общая / С. Соловейчик // Клуб и художественная самодеятельность. – 1978.  № 5. – С. 914.

Сухомлинська О. В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / О. В. Сухомлинська. – К. : А.П.Н., 2003. – 68 с.

Сухомлинський В. О. Вибрані твори : в 5 т.  К. : Рад. школа, 1976. Т. 1. – 1976. – С. 752