DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.1.2011.15284

Проблема періодизації розвитку гендерних підходів до вітчизняної освіти й виховання у радянський період

Оксана Петренко

Анотація


На засадах аналізу соціокультурних, соціально-економічних й суспільно-політичних чинників та педагогічних детермінант обґрунтовано історичну періодизацію становлення гендерних підходів до освіти й виховання в історії вітчизняної школи радянського періоду.

Ключові слова: гендер; стать; гендерний підхід до освіти й виховання; гендерний вимір; соціостатевий; статеворольовий; спільне навчання; роздільне навчання; чоловіча освіта; жіноча освіта.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Березівська Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті : монографія / Л. Д. Березівська. – К. : Богданова А. М., 2008. – 406 с.

Бурлака Я. З історії вітчизняної педагогіки: завдання, пошуки, проблеми / Я. Бурлака, Ю. Руденко // Рідна школа. – 1992. – № 1. – С. 7–13.

Гриценко М. Про наукові основи періодизації історії народної освіти в СРСР / М. Гриценко // Народна освіта і педагогічна наука в Українській РСР за 50 років : тези ювілейної наукової сесії. – К. : Радянська школа, 1967. – С. 124–126.

Грищенко М. С. Нариси з історії школи в Українській РСР (1917–1965) / М. С. Гри-щенко. – К. : Радянська школа, 1966. – 260 с.

Гупан Н. М. Українська історіографія історії педагогіки / Н. М. Гупан. – К. : А.П.Н., 2002. – 224 с.

Дзеверін О. Г. Розвиток історико-педагогічної науки в УРСР / О. Г. Дзеверін // Розвиток народної і педагогічної науки в Українській РСР. 1917–1957. – Т. ІV. – К. : Радянська школа, 1957. – С. 135–188.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Кравець В. П. Історія гендерної педагогіки : навчальний посібник / В. П. Кравець. – Тернопіль : Джура, 2005. – 440 с.

Левківський М. В. Історія педагогіки / М. В. Левківський. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 360 с.

Луценко О. А. Історія жіночого руху в Україні / О. А. Луценко // Громадські ініціативи. – 1997. – № 6. – С. 4–7.

Медвідь Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : навчальний посібник / Л. А. Медвідь. – К. : Вікар, 2003. – 335 с.

Мудрик А. О полуролевом (гендерном) подходе в социальном воспитании / А. О. Мудрик // Народное образование. – 2007. – № 5. – С. 175–181.

Сірополко С. Історія освіти в Україні / С. Сірополко. – Київ : Наук. думка, 2001. – 912 с.

Сухомлинська О. В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / О. В. Сухомлинська. – К. : А.П.Н., 2003. – 68 с.

Чепелєв В. І. Розвиток радянської педагогічної науки на Україні 1917–1967 рр. / В. І. Чепелєв // Народна освіта і педагогічна наука в Українській РСР за 50 років : тези ювілейної наукової сесії. – К. : Радянська школа, 1967. – С. 18–20.