DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.1.2011.15287

Долі репресованих освітян крізь призму сучасних студентських досліджень

Вікторія Полєхіна

Анотація


Стаття присвячена актуальності та особливостям досліджень репресій освітян в Україні студентською молоддю на сучасному етапі. Представлені зразки використання методу усної історіїcередмешканців Східного Поділля.Виділено основніперіодирепресій щодо працівників освіти Черкащини.

Ключові слова: репресовані освітяни; польові дослідження; студентська пошукова робота; громадянська позиція.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Жорна. Нариси, спогади, документи про політичні репресії 1917 – 1980-і роки. Книга перша / авт. кол. : В. Дергач, П. Жук (кері-вник ред.-вид. групи), В. Захарченко та ін. – Черкаси : Сіяч, 1999. – 139 с.

Освітяни Черкащини – жертви радянського тоталітарного режиму : документальне ви-дання / упоряд. В. В. Масненко (наук. ред.), В. С. Романов, С. О. Шамара. – Черкаси : Брама – Україна, 2009.

Реабілітовані історією. Черкаська область : у 27 томах. – Т. 1–6. – Черкаси : Черкаський ЦНТЕІ, 2006.

Репресовані освітяни Черкащини : іменний покажчик / уклад. В. М. Полєхіна. – Умань : РВЦ «Софія», 2008. – 106 с.

Репресовані педагоги України: жертви по-літичного терору (1920–1941) / В. І. Мароч-ко, Г. Хілліг. – К. : Наук. світ, 2003. – 302 с.