DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.1.2011.15291

Періодизація реформування шкільної освіти в Україні за радянської доби (1919–1991)

Лариса Березівська

Анотація


У статті обґрунтовується періодизація реформування шкільної освіти в Україні за радянської доби (1919–1991), розроблена з урахуванням суспільно-політичних, економічних і педагогічних детермінант. Представлена періодизація може бути корисною для оновлення змісту навчального курсу історії педагогіки, подальших наукових розвідок з історії педагогіки, історії України, історії реформування освіти в незалежній Україні.

Ключові слова: періодизація; шкільні реформи; радянська доба.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Березівська Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті : монографія / Л. Д. Березівська – К. : Богданова А.М., 2008. – 406 с.

Дзвінчук Д. І. Державне управління осві-тою в Україні: тенденції і законодавство / Д. І. Дзвінчук. – К. : ЗАТ «НІЧЛАВА», 2003. – 240 с.

Гупан Н. М. Українська історіографія істо-рії педагогіки / Н. М. Гупан. – К. : А.П.Н., 2002. – 224 с.

Пометун Е. И. Школьное историческое об-разование в Украине: пути развития и про-блемы / Е. И. Пометун. – Луганск : Изд. Восточноукраинского гос. ун-та, 1995. – 200 с.

Сухомлинська О. В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / О. В. Сухомлинська. – К. : А.П.Н., 2003. – 68 с.

Шакиров Р. В. Системно-концептуальный анализ реформ общего и среднего образо-вания в России в ХХ веке : дис. …доктора пед. наук : 13.00.01 / Шакиров Роберт Ва-фич. – Казань, 1997. – 282 с.