№ 2 (2009)

Зміст

Титульний лист PDF
 

Історія педагогічної думки

До питання теоретичного узагальнення феномену педагогічного новаторства (ретроспективний вимір) PDF
Наталія Дічек
Про формування моральної звички в українській педагогічній думці PDF
Алла Говорун
Про періодизацію педагогічної і науково-просвітницької діяльності М. Костомарова (1817–1885) PDF
Олена Дутко

Історія педагогіки в особах

Проблеми морального виховання у педагогічній спадщині М. Демкова PDF
Надія Бєлкіна
Персоналістська концепція особистості С.Й. Гессена PDF
Інна Киричок
Організаційно-педагогічна діяльність І. Тимковського та його вплив на розвиток гімназійної освіти на Чернігівщині у ХІХ ст. PDF
Олена Самойленко

Педагогічне краєзнавство

Зміст шкільного краєзнавства у комплексних навчальних програмах (20–30-ті роки ХХ століття) PDF
Людмила Войтова
Форми, методи і засоби навчання математики в єзуїтських колегіях в XVII ст. (на прикладі Львівської єзуїтської колегії) PDF
Ірина Зарічна

Історія освіти

Реалізація принципу колегіального управління у вітчизняних університетах XIX століття PDF
Людмила Зеленська, Світлана Золотухіна
Питання професійної підготовки на всеросійських з’їздах викладачів математики (кінець ХІХ – початок ХХ століття) PDF
Ольга Коржова
Організаційні засади управління розвитком післядипломної освіти в період 20–30-х рр. ХХ ст. PDF
Тетяна Пахомова

Маловідомі джерела

О деятельности Центрального института усовершенствования учителей Министерства Просвещения УССР по научно-методическому руководству изучением, обобщением и распространением передового и новаторского педагогического опыта PDF
Іван Жерносек
До історії відкриття першого в Україні вищого технічного навчального закладу – Харківського практичного технологічного інституту (1885) PDF
Ірина Федосова

Рецензії

Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття) PDF
Ігор Кривошея

Інформація

Анотації PDF
 
Наші автори PDF
 
До відома індивідуальних передплатників PDF