Організаційні засади управління розвитком післядипломної освіти в період 20–30-х рр. ХХ ст.

Автор(и)

  • Тетяна Пахомова

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2009.15214

Анотація

Стаття присвячена розгляду організаційних засад управління розвитком післядипломної освіти педагогічних працівників у 20–30-ті рр., які набували своєї реалізації через систему опорних пунктів різного рівня підпорядкування. Подано характеристику та основні напрями роботи таких опорних пунктів у досліджуваному напрямі.

Ключові слова: післядипломна освіта; управління; перепідготовка вчителів.

 

Посилання

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Бюлетень Народного Комісаріату Освіти УСРР. – 1925. – № 8. – С. 22.

Васильєв Н. Педагогические ВУЗы в систе-ме переподготовки / Н. Васильев // Наша школа. – 1924. – № 4–5. – С. 19–22.

Зотин М. Институты народного образова-ния и педагогические курсы как центры переподготовки учительства / М. Зотин // Шлях освіти. – 1924. – № 7. – С. 1–8.

Куліш М. Про роль районної школи в справі перепідготовки вчительства / М. Куліш // Наша школа. – 1924. – № 4–5. – С. 16–18.

Матеріали Державного Науково-Методологічного Комітету. – 1926. – № 2(7). – 32 с.

Матеріали Державного Науково-Методологічного комітету № 5. – Х. : Нар. ком. освіта, 1927. – 32 с.

Методичний лист Ц.Б. Перепідготовки // Порадник до перепідготовки робітників освіти / [під ред. Є.А. Равич-Щербо]. –Х. : Червоний шлях, 1924. – С. 40–48.

Морозова Н. Курси робітників досвідних установ соцвиху / Н. Морозова // Шлях освіти. – 1925. – № 11. – С. 265–269.

Народна освіта на Україні на 15 грудня 1927 р. (попередні підсумки шкільного пе-реписую – Х. : Центр. Статис. Управління УСРР, 1928. – № 31. – 53 с.

Поляк М. Самоосвіта освітянина / М. Поляк // Шлях освіти. – 1927. – № 11. – С. 145–151.

Порадник до перепідготовки робітників освіти / [під ред. Є.А. Равич-Щербо]. – Х. : Червоний шлях, 1924. – 134 с.

Равич-Щербо Е. Переподготовка работни-ков просвещения / Е. Равич-Щербо // Путь просвещения. – 1924. – № 3. – С. 12–30.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія освіти