Про періодизацію педагогічної і науково-просвітницької діяльності М. Костомарова (1817–1885)

Автор(и)

  • Олена Дутко

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2009.15205

Анотація

Статтю присвячено обѓрунтуванню авторського підходу до виокремлення і аналізу основних етапів просвітницько-педагогічної діяльності М. Костомарова (1817–1885)

Ключові слова: світогляд; просвітительська діяльність; періодизація; просвітительський рух

Посилання

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Белозерская Н.А. Николай Иванович Кос-томаров в 1857–1875 гг. / Н.А. Белозерская // Русская старина. – 1886. – № 3. – С. 609–636.

Вашкевич Г. Из воспоминаний о Николае Ивановиче Костомарове / Г. Вашкевич // Киевская старина. – 1895. – № 4. – С. 34–62.

Гвоздиков Е.Г. Николай Иванович Косто-маров в воспоминаниях одного из его уче-ников / Е.Гр. Гвоздиков // Русская стари-на. – 1890. – № 4. – С. 207–209.

Дорошенко Д. Микола Іванович Костома-ров / Д. Дорошенко // Літературні харак-теристики українських письменників. – Київ-Ляйпціг : Укр. накладня, 1920. – 94 с.

Заїкін В. Харківський університет. Його роля в історії культурного й громадського життя на Україні / Вячеслав Заїкін // Бе-резіль : Харків, 1994. – № 9–10. – С. 155–162.

Костомаров Н.И. Исторические произве-дения. Автобиография / [сост. Замлинс-кий В.А.; примеч. Бутича И.Л. ]. – 2-е изд. – К. : Лыбидь, 1990. – 735 с.

Костомаров Н. О преподавании на народ-ном языке в Южной Руси / Н. Костомаров // Науково-публіцистичні і полемічні пи-сання Костомарова / [за ред. М. Грушевського]. – К. : Державне видав-ництво України, 1928. – С. 156–159.

Костомаров Н. Сементовскому. Путевые записки по Волыни в виде писем. Письмо 16 декабря // ІР НБУ ім. В.І. Вернадського. – Ф. І. – Спр. 10951. – арк. 3.

Кулиш П. Воспоминания о Николае Ива-новиче Костомарове / П. Кулиш // Новь. – 1885. – № 13. – С. 63–75.

Попов А.И. Н.И. Костомаров – преподава-тель Ровенской гимназии (По архивным данным ровенского реального училища) / А.И. Попов // Исторический Вестник. – 1917. – № 3. – С. 716–735.

Пыпин А. Обзор малорусской этнографии. Н.И. Костомаров / А. Пыпин // Вестник европы. – 1885. – № 10. – С. 777–804.

Юнге Е.Ф. Воспоминания (1843–1863). – М. : СФИНКС, Б.г.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія педагогічної думки