№ 1 (2013)

Зміст

Титульний лист PDF
 

Історія педагогічної думки

Виховний ідеал українського селянства PDF
Людмила Єршова
Способи формування дисциплінованості учнів народних шкіл у процесі навчання (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) PDF
Інна Заболотна
Дослідження проблем морального виховання дітей дошкільного віку у вітчизняній педагогіці (50-80-ті рр. ХХ ст.) PDF
Світлана Саяпіна, Тетяна Грищенко

Історія педагогіки в особах

Система учнівського самоврядування в школах Миколи Неплюєва PDF
Надія Ковальова
Учитель за покликанням (Олександр Якович Герд 1841–1888) PDF
Наталія Малько
Сторінки історії. Педагогічні принципи Генріха Густавовича Нейгауза PDF
Людмила Осадча
Лубенчанин Матвій Погребінський: штрихи до портрета педагога-чекіста PDF
Володимир Смирнов
Педагогічна система поглядів В. О. Сухомлинського про природоохоронну роботу учнів загальноосвітньої школи PDF
Тетяна Турбар
Досвід реформування вітчизняної системи управління середніми навчальними закладами: Олександр Головнін PDF
Геннадій Шелепко
Петро Могила  фундатор Києво-Могилянської академії PDF
Ірина Яковенко

Педагогічне краєзнавство

Розвиток освіти на Черкащині: спроба ретроспекції PDF
Людмила Войтова
Висвітлення історії освіти у Підкарпатській Русі періоду 1919–1938 рр. у радянській історіографії PDF
Артур Ковач

Історія освіти

Розвиток теоретичних основ змісту середньої освіти у вітчизняній педагогіці в першому двадцятиріччі ХХ століття PDF
Володимир Арешонков
Організація та діяльність науково-дослідних кафедр педагогіки в Україні у 1920-ті роки PDF
Ольга Новицька
Особливості організації диференційованого підходу до навчання дітей у російських школах УСРР в умовах українізації (20-ті рр. ХХ ст.) PDF
Світлана Шевченко

Маловідомі джерела

Василь Каразін. О воспитании женского пола в низших состояниях PDF
Ольга Майструк

Інформація

Анотації PDF
 
Наші автори PDF
 
До відома індивідуальних передплатників PDF