DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.1.2013.15410

Сторінки історії. Педагогічні принципи Генріха Густавовича Нейгауза

Людмила Осадча

Анотація


Стаття присвячена видатному російському піаністу і педагогу XX століття, засновнику самобутньої фортепіанної школи – Генріху Густавовичу Нейгаузу, його педагогічним принципам, що лежать в основі методики виховання професійної майстерності музиканта. Це передбачає знання творчих задумів композиторів, володіння різними видами туше, виховання самостійності мислення та знаходження необхідних методів роботи над твором, уміння досягати поставленої мети.

Ключові слова: Нейгауз; фортепіанна школа; виховання піаніста; засоби музичної виразності.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Алексеев А. Д. История фортепианного искусства : у 3 т. / А. Д. Алексеев. – М. : Изд-во «Музыка», 1988. – Т. 3. – 415 с.

Зетель И. Наследник музыкантов-просве-тителей / И. Зетель // Советская музыка. – 1996. – № 1.

Кременштейн Б. О педагогике Нейгауза / Б. Кременштейн. – М. : Музыка, 1984. – 89 с.

Кременштейн Б. Уроки Нейгауза / Б. Кременштейн, П. Лобанов. – М. : Советс-кий композитор, 1989. – 62 с.

Нейгауз Г. Г. Дневники, избранные статьи, размышления / Г. Г. Нейгауз. – М. : Советс-кий композитор, 1983. – 265 с.

Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры / Г. Г. Нейгауз. – М. : Музыка, 1988. – 120 с.

Николаев А. Взгляды Г. Нейгауза на разви-тие пианистического майстерства / А. Николаев. – М. : Музыка, 2003.

Носіна В. Б. Символіка музики Й. С. Баха та її інтерпретація у ДТК / В. Б. Носіна. – М. : ДМШ ім. Гнєсіних, 1991 р.

Цыпин Г. М. Яков Зак / М. Цыпин // Пиани-сты рассказывают. – 1990. – № 1. – С. 91–101.