DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.1.2013.15415

Розвиток освіти на Черкащині: спроба ретроспекції

Людмила Войтова

Анотація


Проведено ретроспекцію розвитку освіти на Черкащині; з’ясовано передумови виникнення навчальних закладів у різні періоди; розкрито особливості діяльності освітніх установ; виявлено вплив громадськості на створення та діяльність навчальних закладів.

Ключові слова: освіта; розвиток; Черкаський край; навчальні заклади; школи; училища; гімназії; ліцеї; університети.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Барсов Н. Народные школы в Юго-Западном крае. Очерк их учреждения, уст-ройства и современного состояния / Н. Басов. – СПб. : [б. и.], 1864. – С. 9.

Державний архів Черкаської області, ф. р-3990, оп. 1, спр. 339, арк. 1–8.

Мелочи архива Юго-Западного края // Киевская старина. – 1896. – № 1. – С. 18–21.

Наш рідний край: хрестоматія з історії Че-ркащини / упоряд. А. І. Кузьмінський, Г. В. Суховершко, В. Я. Чудновський. – К. : Молодь, 1993. – 368 с.

Попович М. Нарис історії України / М. Попович. – К. [б. в.], 1999. – С. 405.

Розвиток педагогічної думки і освіти на Черкащині :

монографія / Л. М. Андрощук, Л. Д. Березовська, О. А. Біда та інші ; за заг. ред. Н. С. Побірченко. – К. : Наук. світ, 2003. – С. 9.

Сажієнко І. Історико-етнографічний нарис Кузьмина Гребля «Село і люди» / І. Сажієнко, К. Євтушенко. – Умань, 2006. – С. 195.

Частные учебные заведения. – Б. м. и г. из. – С. 1–2.