DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.1.2013.15408

Система учнівського самоврядування в школах Миколи Неплюєва

Надія Ковальова

Анотація


Стаття присвячена дослідженню питання учнівського самоврядування в школах М. М. Неплюєва. Досліджується педагогічна діяльність фундатора. Аналізується навчально-виховна робота Братських гуртків і старшин шкіл. Розглядаються основні цілі та завдання виховної роботи гуртків. Вони полягали в організації та дотриманні загального шкільного порядку, сприянні духовно-морального розвитку молодших учнів, дружній підтримці, проведенні загальних шкільних зборів, написанні характеристик на підопічних. В статті висвітлюються різні оцінки педагогічної і громадської діяльності М. Неплюєва.

Ключові слова: самоврядування; старший братський гурток; молодший братський гурток; старшина; моральне виховання; товариш-вихователь.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Абрамов И. В культурном скиту: об одной процветающей коммунистической общи-не / И. Абрамов. – СПб. : Жизнь и знание, 1914. – 99 с.

Абрамов И. С. Неплюевские школы / И. С. Абрамов // Русская мысль. – 1897. – № 6. – С. 177–192.

Авдасёв В. Н. Свет памяти Н. Н. Неплюев в воспоминаниях современников / В. Н. Авда-сёв. – Киев : «Фолигрант», 2008. – 108 с.

Избранные сочинения Н. Н. Неплюева. Книга 1 / [упоряд. : В. Авдасьов, Л. Моска-ленко та ін.]. – Сумы : ИД «Фолигрант», 2011. – 288 с.

Лютецкий А. Школы Н. Н. Неплюева как пример самобытного воспитания / А. Лю-тецкий // Знамя. – М. : Типография Бори-сенко, 1900. – 23 с.

Неплюев Н. Н. Воздвиженская школа – ко-лыбель Трудового братства / Н. Н. Неплю-ев. – СПБ. : Паровая скоропечатня Я. И. Либермана, 1895. – 110 с.

Неплюев Н. Н. Трудовое братство и школы его / Н. Н. Неплюев. – С.-Петербург : Типо-графия В. Тиханова, 1900. – 125 с.

Фурсей А. Имеют ли право говорить о «Неплюевщине» и «Неплюевцах» / А. Фурсей. – С.-Петербург : Типография В. Тиханова, 1902. – 8 с.