№ 1 (2014)

Зміст

Титульний Лист PDF
 

Історія педагогічної думки

Радянська педагогіка як ідеологія: спроба історичної реконструкції PDF
Ольга Сухомлинська
Співзвучність ідей Я. А. Коменського та представників української педагогічної думки другої половини ХІХ – початку ХХ століття щодо змісту національного виховання PDF
Мирослава Ткачук
Радянізація наукових положень педології в Україні у 20-ті роки ХХ ст. PDF
Тамара Янченко
Витоки дослідження середовища як педагогічного феномену PDF
Олена Ярошинська

Історія педагогіки в особах

Судьба и педагогическое мировоззрение К. Д. Ушинского PDF
Михаил Богуславський, Константин Милованов
Педагогічна діяльність Михайла Галущинського в організації освіти дорослих PDF
Зінаїда Гіптерс
Теоретико-практичні засади реформаторської діяльності Григорія Гринька на посаді наркома освіти УСРР PDF
Наталія Осьмук

Історія освіти

Реальні гімназії як предмет дискусій про реформування середньої освіти (перша половина 60-х років ХІХ ст.) PDF
Галина Бондаренко
З історії викладання англійської мови в імператорському університеті св. Володимира PDF
Наталія Дороніна
Виникнення дитячого руху в Україні як самодіяльного соціально-педагогічного явища (перші десятиліття ХХ ст.) PDF
Наталія Коляда
Розробка та впровадження у педагогічному процесі класичних університетів України практичних занять (ХІХ – початок ХХ ст.) PDF
Людмила Курило

Огляд літератури. Рецензії

Шкільництво українсько-польського пограниччя: черговий здобуток у дослідженні проблеми (Pelczar R. Szkoly parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 1772–1869 / R. Pelczar. – Lublin : wydawnictwo Kul, 2009. – 343 s.) PDF
Микола Галів

Інформація

Анотації PDF
 
Наші автори PDF
 
До відома індивідуальних передплптників PDF