№ 2 (2010)

Зміст

Титульний лист PDF
 

Історія педагогічної думки

Аналіз семантичного спектра назв публікацій і дисертацій з проблем дидактики другої половини ХХ століття PDF
Олена Адаменко
Радянська педагогіка другої половини ХХ століття про статеве виховання школярів PDF
Тетяна Кравченко
Періодизація розвитку засобів наукової комунікації в педагогічній науці в Україні в другій половині ХХ століття PDF
Наталія Хміль

Історія педагогіки в особах

Особливості розгляду педагогічної персоналії у радянському дискурсі PDF
Ганна Бєлан
Інноваційні підходи до вивчення спадщини В. Сухомлинського та О. Захаренка в курсі «Історія педагогіки» PDF
Світлана Бричок
Г. Кершенштейнер про роль продуктивної праці у вихованні особистості школяра PDF
Геннадій Ковальчук
Григорій Сковорода: радянська доба і сучасність PDF
Тетяна Кочубей
Науково-просвітницькі ідеї В. Н. Каразіна та їх оцінка з боку радянських дослідників PDF
Ольга Майструк

Педагогічне краєзнавство

Розвиток краєзнавства за радянської доби PDF
Тетяна Бондаренко
Історіографія дослідження розвитку шкільного краєзнавства у загальноосвітніх навчальних закладах України (20−30-ті роки ХХ століття) PDF
Людмила Войтова

Історія освіти

Зародження реальної освіти в контексті розвитку шкільництва у першій половині ХІХ століття PDF
Галина Бондаренко
Дещо про дослідження проблем дошкільної освіти в сучасній українській педагогічній науці PDF
Іван Зайченко
Роль попечителя Київського учбового округу в управлінні університетом Св. Володимира (1832–1839 рр.) PDF
Олена Кірдан
Українізація шкільної освіти в період національного відродження 20-х років ХХ ст.: причини, проблеми, шляхи реалізації PDF
Тетяна Куліш
Періодизація історії розвитку змісту загальної середньої освіти (30-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) PDF
Тамара Литньова
Дискусія між Наркомосом УСРР і Наркомосом РСФРР щодо розвитку шкільної освіти: історіографія дослідження (1920 р. – поч. 30-х рр. ХХ ст.) PDF
Оксана Мушка

Інформація

Анотації PDF
 
Наші автори PDF
 
До відома індивідуальних передплатників PDF