Історіографія дослідження розвитку шкільного краєзнавства у загальноосвітніх навчальних закладах України (20−30-ті роки ХХ століття)

Автор(и)

  • Людмила Войтова

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2010.15266

Анотація

У статті з’ясовано стан дослідженості проблеми та проаналізовано історіографію з розвитку шкільного краєзнавства у загальноосвітніх навчальних закладах України у 20–30-х роках ХХ століття. Представлено періоди досліджень науковцями питань розвитку шкільного краєзнавства у загальноосвітніх навчальних закладах окресленого періоду та охарактеризовано їх.

Ключові слова: шкільне краєзнавство; краєзнавча робота; навчально-виховний процес; загальноосвітні навчальні заклади.

Посилання

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Абрамов И. С. Познание местного края / И. С. Абрамов, А. И. Дзенс-Литовський. – Л. : Колос, 1925. – 180 с.

Барков А. С. Вопросы методики и истории географии / А. С. Барков. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1961. – 264 с.

Большаков А. М. Введение в краеведение / А. М. Большаков ; предисл. акад. С. Ф. Оль-денбурга. – Ленинград : Прибой, 1929. – 208 с.

Бугрій В. С. Становлення та розвиток сис-теми краєзнавчої роботи в школах Північно-Східної України (20–30-ті рр. ХХ ст.) : дис... канд. пед. наук : 13.00.01 / Бугрій Володимир Станіславович. – Суми, 2006. – 234 с.

Волобуїв П. Краєзнавство в трудовій школі / П. Волобуїв, П. Мостовий. – Х. : ДВУ, 1926. – 101 с.

Вопросы краеведения в школе / под. ред. В. П. Буданова, И. С. Симонова. – Л. : Брок-гауз-Эфрон, 1926. – 172 с.

Гупан Н. М. Українська історіографія істо-рії педагогіки / Нестор Миколайович Гу-пан. – К. : А.П.Н., 2002. – 224 с.

Дем’янчук Г. С. Українське краєзнавство : сторінки історії / Г. С. Дем’янчук, Б. Г. Дем’янчук, А. Г. Дем’янчук. – К. : Вид. центр «Просвіта», 2006. – 296 с.

Звягинцев Е. А. Родиноведение и локали-зация в народной школе / Е. А. Звягинцев. – М. : Изд-во журн «Народный учитель», 1919. – 96 с.

Иванов П. В. Основы школьного краеведе-ния / П. В. Иванов. – Петрозаводск : [б.в.], 1977. – 108 с.

Иванов П.В. Основы школьного краеведе-ния / П. В. Иванов. – Петрозаводск : [б.в.], 1966. – 182 с.

Игнатьев Б. В. Краеведение и школа / Б. В. Игнатьев ; Библ. шк. раб. – М. : Новая Москва, 1925. – 57 с.

Клетнова Е. Н. Изучение родного края / Е. Н. Клетнова. – М. – Петроград : [б.в.], 1923. – 49 с.

Миловидов Л. Краєзнавство в школі : зміст та методи праці / Л. Миловидов. – Х. : [б.в.], 1929. – 148 с.

Муратов М. В. Изучение местного края / М. В. Муратов. – М.–Л. : [б.в.], 1930. – 176 с.

Нариси історії українського шкільництва. 1905–1933 : навч. посібник / О. В. Сухо-млинська та ін. ; за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Заповіт, 1996. – 304 с.

Рудницька Н. Ю. Становлення та розвиток шкільного краєзнавства на Волині (1917–1932 рр.) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Рудницька Неля Юріївна. – Житомир, 2000. – 219 с.

Рябко М. А. Краеведение в советской шко-ле : дис... канд. пед. наук : 13.00.01 / М. А. Рябко. – Кривой Рог, 1955. – 227 с.

Соловей М. В. Краєзнавчо-пошукова робота учнів у загальноосвітніх школах України (1950–2000 роки) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Соловей Микола Васильович. – Київ, 2000. – 210 с.

Ставровский А. Е. Краеведческая работа в школе / А. Е. Ставровский. – М. : [б.в.], 1954. – 208 с.

Строев К. Ф. Краеведение : учеб. пособие для студентов естеств.-геогр. фак. пед. ин-тов / К. Ф. Строев. – изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Просвещение, 1974. – 144 с.

Сухомлинська О. В. Історико-педагогічний процесс : нові підходи до загальних про-блем / О. В. Сухомлинська. – К. : А.П.Н., 2003. – 68 с.

Феноменов М. Изучение родного края / М. Феноменов. – М.–Л. : [б.в.], 1926. – 94 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Педагогічне краєзнавство