№ 2 (2013)

Зміст

Титульний Лист PDF
 

Історія педагогічної думки

Розумова перевтома як наукова проблема в контексті шкільної дієтетики та дидактики кінця ХІХ – початку ХХ століття PDF
Віра Вихрущ, Людмила Ковальчук
Погляди професорів університетів на проблему управління вищими навчальними закладами Російської імперії (початок ХХ століття) PDF
Олена Кірдан
Фізичне здоров’я як проблема в історії західноєвропейської педагогічної думки PDF
Роман Поліщук
Методологічне забезпечення дослідження історії розвитку вищої інженерно-технічної освіти
Ірина Федосова

Історія педагогіки в особах

Проблема нової української школи у працях Я. Чепіги PDF
Наталія Богданець-Білоскаленко
Концепція морального виховання К. Вентцеля: філософський та педагогічний аспект PDF
Інна Гончар

Педагогічне краєзнавство

Роль виставок в економічній освіті дітей і дорослих на західноукраїнських землях ХІХ – першої половини ХХ століть PDF
Зінаїда Гіптерс
Реальні навчальні заклади в системі середньої освіти Російської імперії (друга пол. ХІХ – початок ХХ століття) PDF
Наталія Гончаренко
Взаємовідносини земських установ та церковно-приходських шкіл Бахмутського повіту в XIX – на початку XX ст. PDF
Сергій Татаринов

Історія освіти

Становлення іншомовної освіти в США (ХVI–XIX століття) PDF
Ірина Білецька
Культурно-просвітницька діяльність театральних студій Пролеткульту PDF
Оксана Кравченко
Особливості організації середньої ланки чоловічої освіти у західноукраїнських гімназіях (ХІХ – перша третина ХХ ст.) PDF
Роман Пахолок
Застосування методів психолого-педагогічної діагностики в установах соціального виховання PDF
Ірина Пєтухова

Маловідомі джерела

Уставь С.-Петербургского и Московского обществ грамотности 12-го марта 1896 года PDF
Людмила Войтова
Положение об учебных округах Министерства народного просвещения (25 июня 1835 г.) PDF
Оксана Герасименко

Інформація

Анотації PDF
 
Наші автори PDF
 
До відома індивідуальних передплптників PDF