№ 2 (2019)

Зміст

Історія педагогіки в особах

КУЗЬ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ: ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА PDF
Тетяна Кочубей

Історія педагогічної думки

ПРОБЛЕМА ВИХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ НА СТОРІНКАХ ЧАСОПИСУ «СВІТЛО» PDF
Наталія Сивачук

Педагогічне краєзнавство

ГРОМАДСЬКА ТА ПРИВАТНА ІНІЦІАТИВА У РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В МАРІУПОЛІ ТА МАРІУПОЛЬСЬКОМУ ПОВІТІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТ.) PDF
Леніна Задорожна-Княгницька, Анастасія Пандазі

Історія освіти

ПИТАННЯ ЛЕКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У ВИКЛАДАЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ М. В. КЛОЧКОВА У ДОРЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПЕРІОД PDF
Оксана Міщенко
РОЗВИТОК БІБЛІОТЕЧНОЇ ОСВІТИ В ТЕХНІКУМАХ І ШКОЛАХ ПОЛІТОСВІТИ В УКРАЇНІ У 1920–1940-Х РР. PDF
Віктор Соколов, Олександр Косюк

Маловідомі джерела

ЗАПИСКА ПО ВОПРОСУ О МЕРАХ К ПРЕСЕЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕДОЗВОЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ КРАЕ PDF
Світлана Роєнко
ВИХОВАННЯ ЧЕСНОСТІ І ПРАВДИВОСТІ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Галина Бондаренко