№ 2 (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Моргай Лілія Матрос Ольга Коляда Наталія Кравченко Оксана Безлюдна Віта Скальські Даріуш Матвієнко Світлана Кочубей Тетяна Теми досліджень

Зміст

Історія педагогічної думки

Педагогічна історіографія та джерелознавство як важливі складові історико-педагогічного дослідження
Наталія Коляда

Історія педагогіки в особах

Педагогічна та науково-просвітницька діяльність Никифора Яковича Григоріївна (1883-1953 рр.)
Лілія Моргай
Соціально-виховні погляди Івана Васильовича Лучицького
Ольга Матрос

Педагогічне краєзнавство

Освітньо-просвітницька діяльність пролеткульту в Україні (1917–1932 рр.)
Оксана Кравченко
Проблема професійного становлення майбутніх учителів іноземних мов у вишах України в умо-вах освітніх реформ (50-ті рр. ХХ століття)
Віта Безлюдна

Історія освіти

Популяризація Тернерівської гімнастики в Німеччині: масове захоплення фізичною культурою чи політична необхідність?
Даріуш Скальські
Музичне навчання в закладах початкової освіти Чернігівської губернії (60–90 роки ХІХ століття)
Світлана Матвієнко

Маловідомі джерела

Іоаникій Галятовський – автор першого підручника з гомілетики в Україні PDF
Тетяна Кочубей

Бібліографія

ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЙ З ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ, ЩО ЗАКООРДИНОВАНІ В МІЖВІДОМЧІЙ РАДІ З КООРДИНАЦІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ, ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ (2016, 2017, 2018 роки)
Наталія Коляда