DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2018.153316

Музичне навчання в закладах початкової освіти Чернігівської губернії (60–90 роки ХІХ століття)

Світлана Матвієнко

Анотація


У статті розкрито стан музичного навчання в навчальних закладах початкової ланки Чернігівської
губернії у 60–90 роках XIX ст., який визначився впливом державних реформ у галузі освіти, а також завдяки збереженню традицій навчання дітей і молоді церковного співу, набутих Чернігівщиною впродовж попередніх десятиліть. Доведено, що саме у даний період значно зросла роль громадської думки щодо важливості залучення учнівської молоді до хорового співу. Визначено вплив діяльності земських установ Чернігівщини на розвиток даного процесу в регіоні.


Ключові слова


Музичне навчання; Церковний спів; Заклади початкової освіти; Традиції навчання співу; Громадська думка; Чернігівська губернія.