DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2018.153319

Педагогічна історіографія та джерелознавство як важливі складові історико-педагогічного дослідження

Наталія Коляда

Анотація


У статті здійснено аналіз важливих взаємодоповнювальних складових історико-педагогічного
дослідження – педагогічного джерелознавства та педагогічної історіографії, що дозволяють установити справжність, об’єктивність відомостей в цій галузі, розширити уявлення про закономірності наукового пізнання, систематизувати знання про історико-педагогічний процес. Однак на сьогодні залишаються відкритими питання щодо співвідношення цих складових, спільного і відмінного в їх предметному полі, завданнях, базових критеріїв групування історико-педагогічних джерел з метою класифікації тощо.

Автором виокремлено перспективи подальших досліджень – обґрунтування сучасної методології історико-педагогічної науки, підготовка наукових досліджень з проблем педагогічної історіографії та джерелознавства, розробка методичного забезпечення підготовки здобувачів освітньо-наукового рівня тощо.


Ключові слова


Педагогічна історіографія; Джерелознавство; Історія педагогіки; Історія педагогічної думки; Історія освіти; Історико-педагогічне дослідження