DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2018.153294

Освітньо-просвітницька діяльність пролеткульту в Україні (1917–1932 рр.)

Оксана Кравченко

Анотація


З’ясовано передумови виникнення пролетарських культурно-просвітницьких організацій (суспільно-політичні, соціально-економічні, освітньо-культурні), охарактеризовано зародження та розвиток Пролеткульту як організації всесоюзного рівня, розкрито особливості утворення і діяльності Всеукраїнського Пролеткульту. Охарактеризовано організаційну структуру та визначено принципи, проаналізовано форми реалізації основних напрямів освітньо-просвітницької діяльності (освітньо-виховний та культуротворчий) Пролеткульту як громадської організації у досліджуваний період. Здійснено історико-педагогічні рефлексії щодо освітньо-просвітницької діяльності Пролеткульту в Україні.


Ключові слова


Пролеткульт України; Культуротворча діяльність; Освітньо-просвітницька діяльність; Пролетарська культура; Клуб; Студії