DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2018.153290

Соціально-виховні погляди Івана Васильовича Лучицького

Ольга Матрос

Анотація


У статті проаналізовано основні етапи життєвого та творчого шляху вченого з виокремленням його провіднних чинників формування світоглядних переконань. Схарактеризовано зміст і спрямованість соціально-виховних поглядів І. Лучицького, які полягали в удосконаленні освітньої справи через обґрунтування і поширення ідеї виняткового значення освіти для розвитку суспільства; необхідності розвитку народної освіти з національним спрямуванням. З’ясовано, що соціально-виховні та педагогічні погляди І. Лучицького виключно полягали у створенні ефективної системи освіти з використанням методики провідних європейських університетів, розробки та обґрунтування виховних засад ефективного навчально-виховного процесу

Ключові слова


І. Лучицький; Київський університет Св. Володимира; Навчання; Виховання; Соціально-виховні погляди; Освіта; Громадський діяч