DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2018.153298

Популяризація Тернерівської гімнастики в Німеччині: масове захоплення фізичною культурою чи політична необхідність?

Даріуш Скальські

Анотація


Статтю присвячено аналізу основ німецької масової гімнастичної системи, започаткованої Ф. Яном, етапів її поширення та пошуку взаємозв’язку з суспільно-історичними подіями в Німеччині в ХІХ – на поч. ХХ ст. Систематизовано нововведення в заняття гімнастикою, запропоновані Ф. Яном: розроблення системи становлення німецької масової гімнастики як засобу об’єднання нації; введення спеціального одягу для занять гімнастикою; залучення молоді як інструкторів; необхідність дотримання правил техніки безпеки під час занять фізичною культурою; усвідомлення формування духу нації засобами занять фізичною культурою і спортом. Зроблено висновок про підсилення уваги до занять тернерівською гімнастикою з боку представників державної влади на передвоєнних етапах, а саме на початку ХІХ ст. під час війни з Наполеоном і на початку ХХ ст. під час першої світової війни. На той час засоби спорту, гімнастики, атлетики й ігор служили військовій підготовці молодих німців, фізично, морально і ментально готуючи їх до служби імператору.


Ключові слова


Ф. Ян; Тернерівська гімнастика; Тернер; Німеччина; Масова гімнастика.