№ 1 (2016)

Зміст

Титульний лист PDF
 

Історія педагогіки в особах

Українсько-польсько педагогічні впливи в історичному вимірі: випадок В. Сухомлинського PDF
Ольга Сухомлинська
Издание книг В. А. Сухомлинского в Китае как составляющая развития образовательной среды PDF
Сяо Су, Сяоянь Цзян
Формування світогляду Андроніка Степовича протягом навчання в освітніх закладах другої половини ХІХ ст. PDF
Андрій Литвин

Історія освіти

Колекція журналу «Вільна українська школа» (1917–1920) як джерело мікроісторії освіти України PDF
Лариса Березівська
Упровадження Дальтон-плану як втілення новаторських пошуків українських педагогів у 20–30 роках ХХ ст. PDF
Оксана Кравчук
Ренесансні чесноти ранньомодерної особистості у європейських молодіжних ініціативах ордену єзуїтів PDF
Руслан Басенко
Історія становлення та розвитку періодичних видань україни в контексті політики соціального виховання (20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.) PDF
Ірина Карпич
Становлення вищої художньої освіти в Україні (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.) PDF
Людмила Русакова
Про форми і методи навчання словесності (середина ХІХ – початок ХХ століття) PDF
Людмила Новаківська
Про радіомовлення мовою есперанто в Україні (20-ті – середина 30-х рр. ХХ ст.) PDF
Юлія Клименко

Бібліографія

Ретроспективний погляд на зміни в системі освіти у неопублікованій статті М. Грінченко «Колись і тепер» PDF
Лашко Михайло
Дослідження з питань історії зарубіжної педагогіки і освіти покажчик закоординованих тем дисертаційних досліджень зі спеціа PDF
д д

Інформація

Анотації PDF
 
Наші автори PDF
 
До відома індивідуальних передплатників PDF