№ 1 (2019)

Зміст

Історія педагогічної думки

КОМПЛЕКСНІСТЬ ЯК ПРОВІДНИЙ ПРИНЦИП ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (1920-і роки) PDF
Ольга Сухомлинська
ПЕДОЛОГІЯ І ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ УЧНЯ В ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ 1920–1930-Х РОКІВ PDF
Олександр Міхно
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТНОГО ПОЛЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ БІОГРАФІСТИКИ PDF
Ірина Розман

Історія педагогіки в особах

ПЕДАГОГІЧНА І ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША: З НАГОДИ 200-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ PDF
Оксана Кравченко
ДЕРЖАВОТВОРЕЦЬ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ ШЕЛУХІН ПРО ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ PDF
Наталія Сивачук

Педагогічне краєзнавство

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У ТУЛЬЧИНСЬКОМУ ЄПАРХІАЛЬНОМУ ЖІНОЧОМУ УЧИЛИЩІ (1864–1918 рр.) PDF
Лариса Пшемінська

Історія освіти

РЕФОРМУВАННЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УСРР У РАННІЙ РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД (1919–1931): ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Лариса Березівська
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF
Віта Безлюдна
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ МУЗЕЙНИХ ЗАНЯТЬ: ВІД ПРОСВІТНИЦТВА ТА ІДЕОЛОГІЇ – ДО ІНТЕРАКТИВНОСТІ ТА УНІВЕРСАЛЬНОСТІ PDF
Олексій Караманов

Інформація

З ФОНДІВ ПЕДАГОГІЧНОГО МУЗЕЮ УКРАЇНИ PDF