№ 1 (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Сухомлинська О. Маврін В. Кравченко О. Воровка М. Безлюдна В. Таможська Ірина Караманов Олексій Кравчук Інна Бондаренко Галина

Зміст

Історія педагогічної думки

ПЕДАГОГІКА І ПЕДАГОГИ В ДІЯЛЬНОСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК (до 100-річчя НАН України і 25-річчя НАПН України)
Ольга Сухомлинська
ВИТОКИ СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІКИ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ОСВІТІ (XVI – початок ХХ ст.)
Віталій Маврін

Педагогічне краєзнавство

МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПОЗИЦІЙНОГО ПРОСТОРУ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ НАВЧАННЯ
Олексій Караманов
ЖІНОЧА ОСВІТА У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття
Інна Кравчук

Історія освіти

ПРОЛЕТКУЛЬТ ЯК ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН: ВІД СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ДО НОВАТОРСТВА
Оксана Кравченко
РЕВІЗІЯ ПАТРІАРХАТНИХ УСТАНОВОК У ФІЛОСОФІЇ НОВОГО ЧАСУ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Маргарита Воровка
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У 80-ті роки ХХ століття
Віта Безлюдна
ПРИВАТ-ДОЦЕНТИ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)
Ірина Таможська
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ РЕАЛЬНИХ УЧИЛИЩ (1872–1917 рр.)
Галина Бондаренко