№ 1 (2017)

Зміст

T PDF
 
З PDF
 

Історія педагогічної думки

ПЕДАГОГІКА І ПЕДАГОГИ В ДІЯЛЬНОСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК (до 100-річчя НАН України і 25-річчя НАПН України) PDF
Ольга Сухомлиснька
ВИТОКИ СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІКИ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ОСВІТІ (XVI – початок ХХ ст.) PDF
Віталій Марвін

Педагогічне краєзнавство

МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПОЗИЦІЙНОГО ПРОСТОРУ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ НАВЧАННЯ PDF
Олексій Карманов
ЖІНОЧА ОСВІТА У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття PDF
Інна Кравчук

Історія освіти

ПРОЛЕТКУЛЬТ ЯК ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН: ВІД СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ДО НОВАТОРСТВА PDF
Оксана Кравченко
РЕВІЗІЯ ПАТРІАРХАТНИХ УСТАНОВОК У ФІЛОСОФІЇ НОВОГО ЧАСУ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
Маргарита Воровка
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У 80-ті роки ХХ століття PDF
Віта Безлюдна
ПРИВАТ-ДОЦЕНТИ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) PDF
Ірина Таможська
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ РЕАЛЬНИХ УЧИЛИЩ (1872–1917 рр.) PDF
Галина Бондаренко

Бібліографія

Б PDF
Б Б

Інформація

A PDF
 
A PDF