Про журнал

Останні роки фаховості видання: 2015-2020 рр.

Історико-педагогічний альманах – часопис, присвячений історико-педагогічній проблематиці.

Засновники: Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Реєстраційне свідоцтво:

 • КВ 9073 від 18.08.2004 року;

 • КВ №21198-10998ПР від 30.01.2015 року.


Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 р. № 261 альманах внесено до Переліку фахових видань України (до цього моменту видання було внесено до переліку ВАК України постановою Президії ВАК України № 1 від 2010 р.).

Основна цільова аудиторія збірника: провідні вчені, професори, доктори та кандидати наук, доценти, докторанти, аспіранти, наукові співробітники.

Альманах має загальнодержавну та зарубіжну сферу розповсюдження.

Мови видання: українська, російська, польська та англійська.

Програмні цілі або тематична спрямованість: інформування суспільства про розвиток освіти в її історичній ретроспективі та про регіональну і місцеву специфіку освітніх закладів.

Періодичність: двічі на рік.

“Історико-педагогічний альманах” зареєстрований, реферується та індексується у наступних наукометричних базах даних, пошукових системах та репозитаріях:

Кожній статті видання присвоюється цифровий ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier), наявність якого робить наукову публікацію видимою для професійних пошукових систем та дозволяє науковцям з усього світу легше знаходити публікації та відстежувати цитування.

Адреса редакції:

Поточний номер

№ 1 (2020)
Опубліковано: 2020-02-27
Переглянути всі випуски

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ:

 • Сухомлинська О. В. (головний редактор) – доктор пед. наук, професор, дійсний член НАПН України;

 • Коляда Н. М. (заступник головного редактора) – доктор пед. наук, професор, Уманський державний педагогічний університету імені Павла Тичини;

 • Березівська Л. Д. – доктор пед. наук, професор, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського;

 • Завгородня Т. К. – доктор пед. наук, професор, Прикарпатський національний університет імені Ва-силя Стефаника;

 • Золотухіна С. Т. – доктор пед. наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди;

 • Федяєва В. Л. – доктор пед. наук, професор, Херсонський державний університет;

 • Дічек Н. П. – доктор пед. наук, професор, Інститут педагогіки НАПН України;

 • Кочубей Т. Д. – доктор пед. наук, професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

 • Коберник О. М. – доктор пед. наук, професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

 • Syao Su – доктор пед. наук, професор, Пекінський педагогічний університет.