№ 1 (2012)

Зміст

Титульний лист PDF
 

Історія педагогічної думки

Світ дитинства в педагогічному тезаурусі кінця ХІХ – початку ХХ століття PDF
Ганна Бєлан
Дитиноцентризм – педагогіка дитини як humanum PDF
Олена Квас
Дитинство – об’єктивна передумова зародження дитячого руху (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) PDF
Наталія Коляда
До історії взаємин М. Драгоманова та Київської громади в контексті українського культурно-просвітницького руху (друга половина ХІХ ст.) PDF
Наталія Побірченко
Концепція дитини та дитинства в німецькій постмодерністичній педагогіці PDF
Олексій Рочняк

Історія педагогіки в особах

Дитинство В. П. Науменка в координатах соціалізаційних впливів кінця ХІХ – поч. ХХ ст. PDF
Ірина Албул
Проблема педагогічного супроводу дитинства в педагогіці Я. Корчака PDF
Маргарита Головко, Олена Міхєєва
Образ дитини у Штайнер-педагогіці PDF
Олена Іонова
Постать Ф. Прокоповича в історії Києво-Могилянської академії PDF
Дмитро Мірошниченко
Новації в педагогічній діяльність професора Новоросійського університету Ромула Олександровича Пренделя (до 160-річчя з дня народження) PDF
Сергій Половка
Педагогіка культури С. Гессена в контексті новітньої інформаційної педагогіки PDF
Владислав Смирнов
Деякі аспекти еволюції сприйняття творчості В. Сухомлинського: дорога довжиною в 40 років PDF
Ольга Сухомлинська
Дитинство: підходи до вивчення в наукових розвідках французького історика Ф. Арієса (1914–1984) PDF
Валентина Федяєва

Історія освіти

Дискусії навколо стародавніх мов в контексті проекту статуту загальноосвітніх навчальних закладів (1862 р.) PDF
Алла Паладьєва
Історія створення Колегії Павла Галагана PDF
Оксана Шевчук

Маловідомі джерела

До джерел вивчення іноземних мов в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) PDF
Наталія Гончаренко
Краєзнавство на шкільних відділеннях педагогічних технікумів PDF
Зоя Крамська
Технічні навчальні заклади в Європі (кінець ХІХ століття) PDF
Ірина Федосова

Інформація

Інформаційне повідомлення про ХІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Українська педагогіка 1920-х років – сучасні оцінки і виміри» (1–2 листопада 2012 р., м. Умань) PDF
 
Анотації PDF
 
Наші автори PDF
 
До відома індивідуальних передплатників PDF