№ 1 (2010)

Зміст

Титульний лист PDF
 

Історія педагогічної думки

До питання формування патріотизму в історико-педагогічній думці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. PDF
Віра Калабська
Проблема формування соціальної відповідальності вчителя в спадщині педагогів-класиків другої половини ХІХ століття PDF
Ольга Кочерга
Часопис «Радянська школа» про програмоване навчання в Україні в 60-ті роки ХХ століття PDF
Олена Крутько

Історія педагогіки в особах

Принцип індивідуального підходу до учнів у творчій спадщині В.О. Сухомлинського і О.А. Захаренка PDF
Лариса Березівська
Розвиток чуттєвої сфери дошкільників у творчій спадщині І. Сікорського PDF
Олена Лаврова
Педагогічна система А. Макаренка: погляд із сьогодення PDF
Михайло Левківський
Едвін Гернле (1883–1952) – ідеолог, теоретик та організатор дитячого руху PDF
Наталія Коляда
Загадкова сторінка родинного літопису Рильських PDF
Наталія Побірченко
К.Д. Ушинський про мистецтво виховання дітей батьками PDF
Ніна Стрельнікова

Педагогічне краєзнавство

Шкільна політика щодо трудової підготовки учнів народних училищ у центральному регіоні України (ХІХ століття) PDF
Надія Калініченко

Історія освіти

Модернізм як методологічний проект радянської педагогіки PDF
Леонід Ваховський
Періодизація історії розвитку післядипломної педагогічної освіти в КНР PDF
Надія Котельнікова
Характеристика розвитку інженерно-педагогічної освіти з початку 1960-х рр. до теперішнього часу PDF
Анна Пермінова
Позашкільний нагляд за учнями у контексті формування шкільної дисципліни (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) PDF
Світлана Самаріна
Реміснича освіта в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): історіографія питання PDF
Світлана Ситняківська
Класичні й новітні мови у навчальному процесі першої Української Львівської Академічної ґімназії PDF
Наталія Скварок
Освітні інновації вищої педагогічної школи України у ретроспективі: основні чинники занепаду PDF
Олександра Янкович

Інформація

Анотації PDF
 
Наші автори PDF
 
До відома індивідуальних передплатників PDF