№ 2 (2008)

Зміст

Титульний лист PDF
 

Історія педагогічної думки

Пошуки теоретичних засад реформування змісту загальної середньої освіти у 1964-1966 рр. PDF
Лідія Пироженко
До питання коменологічних студій в Україні PDF
Вікторія Лучкевич
Періодизація етапів іншомовної підготовки учнів загальноосвітніх шкіл України (1950-2006) PDF
Лілія Кравчук
Розвиток ідей про учнівський хімічний експеримент у вітчизняній педагогіці PDF
Андрій Грабовий
Формування гуманістичної парадигми в теорії і практиці педагогіки США PDF
Олена Плахотнюк
Роль майстра виробничого навчання в організації виробничої практики учнів про-фесійно-технічних училищ швейного профілю (друга половина ХХ ст.) PDF
Тетяна Попова

Історія педагогіки в особах

Динамика целеценностных смыслов воспитания в педагогической системе В.А. Сухомлинского PDF
Михаил Богуславский
Вивчення народнопедагогічної системи В.О. Сухомлинського: наукові підходи PDF
Василь Ликов
Система інтенсивного навчання педагога-новатора В.Ф. Шаталова PDF
Людмила Бондар
Педагогічні погляди Олександра Івановича Павловича та сучасність PDF
Лідія Заболоцька
Микола Миколайович Миронов (1901-1998) – історик, ідеолог та популяризатор дитячого руху в Україні PDF
Наталія Коляда

Маловідомі джерела

Л. Миловидов. Краєзнавство в нових програмах трудшкіл І-го концентру PDF
Людмила Войтова
Устав Ольшанского школьного общества потребителей «Родная жизнь» PDF
Інна Гарбузова

Бібліографія

«Бібліографія праць П.О. Куліша та писань про нього» Є. Кирилюка у контексті сучасних наукових досліджень PDF
Оксана Кравченко

Інформація

Наші автори PDF
 
До відома індивідуальних передплатників PDF