№ 2 (2006)

Зміст

Титульний лист PDF
 

Історія педагогічної думки

Реформування шкільної освіти в період гетьманату П. Скоропадського (29 квітня-13 грудня 1918) PDF
Лариса Березівська
Педагогічна преса як джерело дослідження проблем реформування змісту загальноосвітньої школи в кінці 50-х рр. ХХ ст. PDF
Лідія Пироженко
Питання виховного потенціалу фольклору на сторінках журналу «Світло» PDF
Наталя Сивачук

Історія педагогіки в особах

Педагогічна діяльність Христини Алчевської в контексті руху за освіту дорослих (До 165-річчя від дня народження) PDF
Людмила Бондар
Апостол кращої долі України – Микола Іванович Костомаров PDF
Наталія Побірченко
Родина Безбродьків у системі доброчинності в сфері освіти України ХІХ століття PDF
Наталія Сейко

Педагогічне краєзнавство

Розвиток професійної освіти на Черкащині на рубежі ХІХ-ХХ ст. PDF
Ігор Радченко
Педагогічна преса про виховання у Павлиській школі: історіографічний аспект PDF
Олена Сараєва
Соціалізація молоді в навчальних закладах Херсонської губернії кінця ХІХ – початку ХХ ст. PDF
Ніна Слюсаренко

Історія освіти

Вплив соціокультурного життя України початку ХХ століття на формування особистості (на матеріалі театрального мистецтва) PDF
Маргарита Дергач
Ідея української національної школи в пресі другої половини ХІХ – початку ХХ століття PDF
Іван Зайченко
Відображення проблем гендерної освіти та виховання у радянській педагогічній пресі періоду НЕПу (1921-1929 рр.) PDF
Оксана Петренко
Актуальні питання сімейного виховання на сторінках вітчизняних періодичних видань другої половини ХІХ століття PDF
Валентина Федяєва

Маловідомі джерела

Тадей Рильський. К изучению украинского народного мировоззрения (Частина І) PDF
Наталія Побірченко

Бібліографія

Бібліографія: приватні заклади освіти (ХХ – поч. ХХ століття) PDF
Світлана Гущина
Бібліографічний огляд життєвого і творчого шляху І. Галятовського PDF
Тетяна Кочубей

Інформація

Для дослідників у галузі історії педагогіки. Теми, затверджені Координаційною радою у 1999 р. PDF
 
Наші автори PDF
 
До відома індивідуальних передплатників