DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2006.15110

Ідея української національної школи в пресі другої половини ХІХ – початку ХХ століття

Іван Зайченко

Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Герцен А.И. Сочинения в двух томах. – М.: Мысль, 1986. – Т. 2.

Зайченко І.В. Проблеми української національної школи в пресі (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) / За ред. М.Д. Ярмаченка. – Львів, 2002. – 344 с.

Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори: В 2-х т. / Пер. з рос. / Редкол.: В.М. Столєтов (голова) та ін. – К.: Рад. школа, 1983. – Т. 1.