№ 1 (2008)

Зміст

Титульний лист PDF
 

Історія педагогічної думки

Педагогічні курси для національних меншин як нова форма підготовки національних педагогічних кадрів: досвід 20-х рр. ХХ століття PDF
Людмила Войналович
До історії питання про спеціальне вивчення греко-римської міфології PDF
Лілія Кулікова
Укази імператора та циркуляри міністра народної освіти як джерело з історії Київського учбового округу в період 1833-1834 рр. (за матеріалами «Журнала министерства народного просвещения») PDF
Ганна Кільова
Осмислення материнського призначення жінки в історії суспільно-педагогічної думки PDF
Наталія Максимовська
Становлення професійної підготовки вчителя іноземної мови в Україні як системи PDF
Ольга Мисечко
Історико-педагогічні передумови становлення освіти у найдавніші часи PDF
Нінель Сидорчук

Історія педагогіки в особах

Виховні традиції православ’я у творчий спадщині Д.С. Туптала (Димитрія Ростовського) PDF
Валентина Бондаренко
Реалізація педагогічних ідей Дениса Коренця в економічній освіті молоді (західноукраїнські землі кінця ХІХ – початку ХХ ст.) PDF
Зінаїда Гіптерс
П.Г. Редкін – Учитель видатного педагога PDF
Юрій Криловець

Педагогічне краєзнавство

Методичне забезпечення навчального процесу у народних школах Катеринославської губернії (друга половина XIX – початок XX століття) PDF
Олексій Білецький
Виховне новаторство у діяльності Одеської школи-комуни №1 (початок 20-х років ХХ ст.) PDF
Наталія Дічек
Роль медичних товариств і організацій у загальнокультурному розвитку України в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. PDF
Марія Кушик
Особливості організації навчального процесу в народних школах німців-колоністів Галичини кінця ХVІІІ ст. – першої половини ХІХ ст. PDF
Сергій Луканюк

Маловідомі джерела

Пантелеймон Куліш. Чтение о русской словесности PDF
Оксана Кравченко

Бібліографія

Бібліографія праць з проблеми розвитку шкільного краєзнавства (20-30-ті роки ХХ століття) PDF
Людмила Войтова
Організаційні засади діяльності шкіл в німецьких поселеннях на українських землях (20-ті роки ХІХ століття – 30-ті роки ХХ століття): бібліографічний огляд PDF
Олена Краснобока

Інформація

Наші автори PDF
 
До відома індивідуальних передплатників PDF