№ 2 (2007)

Зміст

Титульний лист PDF
 

Історія педагогічної думки

У контексті сучасної науки (Генеза огієнкознавства, сучасний стан та перспективи) PDF
Володимир Ляхоцький
Закони та закономірності розвитку педагогічної науки PDF
Євген Хриков
Стипендіальні фонди як форма доброчинності в Україні у ХІХ – початку ХХ століття PDF
Наталія Сейко
Спеціальні лінгвістичні навчальні заклади як нова форма підготовки в Україні викладачів іноземних мов у 30-х рр. ХХ ст. PDF
Ольга Мисечко
Розвиток освіти на українських землях у ІІ пол. XVII – кін. XVIII ст. PDF
Тетяна Кочубей

Історія педагогіки в особах

Феофан Прокопович і слов’янське освітнє бароко PDF
Наталія Дічек
Педагогічна діяльність В.О. Біднова (1874-1935) PDF
Валентина Алейкіна
М.І. Костомаров про історію розвитку освіти на українських землях PDF
Олена Дутко
Новаторські ідеї К.Ф. Лебединцева щодо організації спільної освіти дітей обох статей (початок ХХ ст.) PDF
Оксана Петренко
Погляди М. Корфа на систему підготовки й перепідготовки вчителів (ІІ пол. ХІХ ст.)
Світлана Саяпіна

Педагогічне краєзнавство

Педагогічне краєзнавство Волині PDF
Михайло Левківський
Від парафіяльної до єдиної трудової школи на Черкащині на початку ХХ століття PDF
Світлана Екало
Кадровий потенціал Кременецького ліцею у ХІХ ст. PDF
Світлана Коляденко

Маловідомі джерела

До історії розвитку шкільних музеїв PDF
Людмила Войтова

Бібліографія

Бібліографія: Колегія Павла Галагана (1871-1920 рр.) PDF
Оксана Шевчук

Інформація

Для дослідників у галузі історії педагогіки. Теми, затверджені Координаційною радою у 2001 р. PDF
 
Наші автори PDF
 
До відома індивідуальних передплатників PDF